17.6.2016 / Gösterim Sayısı : 720

Toprak Bayramı ve Çölleşme ile Mücadele Gününü Kutladık…

#Toprak Bayramı ve Çölleşme ile Mücadele Gününü Kutladık…

Toprak Bayramı ve Çölleşme ile Mücadele Gününü Kutladık…

“2016 Toprak Bayramı ve Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale getirildiğini bildiren Durmuş Ali ÇARKACI 12 Haziran 2016 Pazar günü bir yenisini daha kutladıklarını ifade etti.

Çarkacı, 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanununa göre Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanır denildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin en az dörtte biri toprak altında yaşıyor. Biz bu canlılara çok şey borçluyuz; ama çoğumuz bunun farkında bile değiliz diyen Çarkacı; toprağa yönelik farkındalığı arttırmak ve kritik öneme sahip bu kaynağın sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek için biz de Bakanlığımız öncülüğünde üzerimize düşeni yaptık ve kurumumuza yakışır şekilde “2016 Toprak Bayramı ve Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü Etkinlikleri”ni düzenlediklerini bildirdi.

Genel bir çerçeve çizildiğinde Birleşmiş Milletlerin yayınladığı raporlara göre dünya nüfusunun beşte biri, karasal yapının üçte birlik kısmı çölleşme probleminin tehdidi altındadır. Dünyadaki çölleşme problemi ile ilgili rakamlar vermek gerekirse, yüzden fazla ülkede yaklaşık 1 milyar insan çölleşme problemiyle karşı karşıya kalmış durumda olup, dünyadaki toplam alanın dörtte birine tekamül eden 3.6 milyar ha.’lık bir alanda değişik tip ve derecede çölleşme problemine maruz durumdadır diyen Çarkacı; Bu problem günden güne artmakta ve küresel ısınma tehdidi ile etkisini daha da fazla hissettirmektedir. Bu problemin büyüklüğü ve öneminin bir işareti olan kum fırtınaları dağılımının dünyadaki durumu hakkında bir bilgi vermekte yararlı olacaktır. Kum fırtınaları dünyada genelde büyük  bölge üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. Bunlar; Kuzey ve kuzey-batı Çin, Güney-batı Asya ve Orta Asya, Afrika'da sahara, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve güney bölgeleridir dedi.

Ülkemizde rüzgar erozyonunun yaygın olduğu alanlar genellikle kurak ve yarı kurak olan Orta Anadolu’nun güney yarısı (Özellikle Konya, Aksaray,Niğde, Kayseri) ile doğuda Kars,Iğdır ili sınırları içinde olduğunu bildiren Çarkacı; Türkiye’de kara kumulu olarak 465.913 hektar alanda hafiften çok şiddetliye kadar rüzgar erozyonu problemi yaşanmaktadır. Bu alanın yaklaşık % 70’i (322.474 hektarı) ise Konya il sınırları içinde yer almaktadır. Konya’daki alanın da 103.000 hektarı yani % 22’si Karapınar’da bulunmaktadır dedi.

1959 yılında Kaymakam A.Naci EKŞİOĞLU ve daha sonra da kaymakam Sadrettin SÜRBAHAN tarafından başlatılan girişimler neticesi burada ilk çalışmalara 1962 yılında başladığından bahseden Çarkacı; İdarecisinden teknik elemanına hatta işçisinden bekçisine kadar buraya emeği geçen herkezi şükranla anmak istiyorum dedi.

Günümüzde suyun değeri daha da artmış, özellikle Enstitümüzün içinde yer aldığı havza olan Konya Kapalı Havzası Türkiye’de yakın gelecekteki su yetersizliğine dayanan felaket senaryosundan en fazla etkilenecek yer olarak ifade eden Çarkacı; bu nedenle ülkemizde, özellikle bölgemizde suyun etkin kullanımı ile ilgili araştırmalara acil gereksinim vardır. Aynı zamanda su tasarrufuna yönelik politikalar ortaya koymak ve uygulamak bölgemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu ihtiyaçlar sonucunda müdürlüğümüz bu güne kadar bölgemizde yetiştirilen bütün ana ürünlerin su tüketimleri, sulama programları, etkin su kullanım teknik ve yöntemleri, drenaj ve çoraklığın giderilme ve önlenme usulleri ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Müdürlüğümüze bağlı Tarımsal sulama ve arazi ıslahı Bölümü; yetersiz sulama suyu koşulları için kısıntılı sulama programı oluşturmaktadır. Sulama yöntemi olarak yüzey sulamadan su tasarrufu sağlayan basınçlı sistemlere geçilmesi ile, basınçlı sulama sistemlerine ilişkin performans çalışmaları yapılmakta ve performansı artırıcı çözümler üretilmektedir. Bunun yanında; bu sistemlere ilişkin projeleme kriterleri ortaya konmaktadır dedi.

Toprak ve su kaynaklarının uzun dönem kalitesini korumak için sürdürülebilir arazi yöntemi esaslarının ve kirlilik etmenlerinin belirlenmesi, kirliliğinin giderilmesi ile ilgili çalışmalar projeli olarak devam etmekte olduğundan bahseden Çarkacı; Plan dahilinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda bulunan teknik elemanların ve bölge çiftçilerinin bilinçlenmesine yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam etmekte olduğunu bunun için de KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklerini aldıklarını ifade etti.

17 Haziran 1994’te Paris’te Çölleşme ile Mücadele sözleşmesi kabul edilmiştir. Bu yüzden bizler 17 Haziranı Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü olarak kutlarız. Biz de Kurum olarak bunu geleneksel hale getirdik ve kutlamaları da Kaymakamlık önderliğinde Belediyemiz ve tüm sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirdiklerini ve hepsine teşekkürü borç bildiğini belirtti. Sözlerini bitirmeden önce Kurumlarında hizmet vermiş ve emeği geçmiş aramızda olan yahut kaybettikleri çalışanlarını anmak istiyorum diyen Çarkacı; Kaybettiklerimize de Allahtan rahmet diliyorum dedi.

Çarkacı; etkinlilerine destek verip katılım sağlayan Başta Konya Milletvekili Halil ETYEMEZ olmak üzere Karapınar Kaymakamı Mustafa KARACA, Belediye Başkanı Mehmet YAKA, İl Tarım Müdürü Seyfettin BAYDAR, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yusuf KARAASLAN, Gıda Kontrol Laboratuarı İl Müdürü İlyas YILMAZ, Ak Parti İlçe Başkanı Nadi TARTAN, Teknokent Başkanı Prof. Dr. Süleyman SOYLU, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Durmuş Ali CEYLAN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan ACAR, Cezayir ve Nijerden Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler, Tarım İl Müdür Yardımcısı Orhan TAT, Karatay İlçe Tarım Müdürü Esat ALTUNTAŞ, Ereğli İlçe Tarım Müdürü Orhan SOYLU, Önder Çiftçi Derneği Başkanı Erol SÖZEN, Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı Fettah ÖZTÜRK, Meram Ziraat Odası Başkanı Ali ATAİYİBİNER, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat KAVUNEKER, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş ÜNER, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa SÖZEN, Ereğli Ziraat Odası ve EKHE Başkanı Abdullah ÇELİK, Fotoğraflarıyla sergi açarak destek veren Resim Öğretmeni Celal GEZİCİ’ye ayrı ayrı teşekkür ettiler.

''