Hakkımızda

Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek,

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.

Gıda ve tarım alanında;

Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

Türkiye'yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek.

​Köklü tarihiyle sahip olduğu araştırma medeniyeti,

Tamamladığı başarılı projeler ile proje yönetim disiplinine sahip olması,

Tüm dünyada takip edilebilen güncel internet sayfası,

Bölgede tarımsal alanda pek çok ilkleri başlatan yenilikçi güce sahip olması,

Sürdürülebilir karlılığa sahip döner sermaye gücü...

''