Görevlerimiz


BÖLGESEL GÖREV ALANI    :

Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta, Burdur İlleridir.

 

GÖREV KONULARI   :

1. Tarımsal üretim riskini azaltmak için kurak ve yarı kurak bölgelerde suyun ve toprak rutubetinin yerinde muhafazasına yönelik agronomik ve kültürel önlemleri geliştirmek,​


2. Toprak su kaynakları konusunda; tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek, düşük nitelikli suların tarımsal sulamada kullanım koşullarını belirlemek,


3. Toprakların verimlilik potansiyellerini belirlemek, bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,


4. Havzalarda su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve entegre havza tarımsal su yönetimi modellerinin geliştirilmesi,


5. Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,


6. Bölgesel düzeyde kuraklık risk analizleri yapmak, erken uyarı ve uygun arazi kullanım sistemlerini geliştirmek,

7. Toprak ve arazi bilgi sistemlerini ve bunlara ilişkin veri tabanını oluşturmak,


8. İklim değişikliğinin toprak, su kaynaklarında ve bitkisel üretimde meydana getireceği muhtemel değişimleri belirlemek ve uygun adaptasyon önerileri geliştirmek,


9. Kuraklık ve çölleşmeyle ilgili gelişmeleri izlemek, gözlem yapmak ve yıllık raporlar hazırlamak, karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak,

''