T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Başladı...

Yayın Tarihi : 22.9.2014

16-18 Eylül 2014 tarihlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının işbirliğiyle Müdürlüğümüz ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu başladı.

Sayın Valimiz Muammer EROL, Konya Milletvekili Mustafa KABAKÇI, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet ÇALIK, Orman Genel Müdürü İsmail ÜZMEZ, ÇEM Genel Müdürü Hanifi AVCI, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman SARI, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sekreteryasından Massima CANDELARİ, Daire Başkanımız Dr. Bülent SÖNMEZ ve çok sayıda kişi katılımıyla gerçekleşen açılışın yapıldığı Sempozyuma 17 ülkeden 35 yabancı, yaklaşık 152 yerli bilim insanı, araştırmacı ve teknik eleman hazır bulunmuşlardır. FAO temsilcisi Marc PARFONDDRY, UNCDF temsilcisi Massimo CANDELORI gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri ve KOP Başkanı Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU tarafından sunulmak üzere 92 tanesi sözlü, 66 tanesi poster, toplam 158 bildiri sunulacaktır. Bildirilerin 72 tanesi TAGEM'den,  63 adedi üniversitelerden, 7 adedi Bakanlığımızın diğer birimlerinden, 15 adedi Orman ve Su İşleri Bakanlığından ve 1 adedi de Belediyelerden gelmiştir. Sempozyuma ayrıca yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversitelerden ve araştırma enstitülerinden ve istasyonlarından bilim insanlarının yanı sıra, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üretici birlikleri, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yetkilileri ile tarım sektörünün diğer temsilcilerinden oluşan yaklaşık 350 kişinin katılım gerçekleşmiştir.

Sempozyumun değeri tartışılmaz olan toprak ve su gibi son derece önemli ülkemiz doğal varlıklarının gelişmesine ve sorunlarının çözümüne ve iklim değişikliğine uyum sağlama açısından ilgili tüm kuruluşların işbirliği çerçevesinde önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Konu ile ilgili bilim adamları ve uygulayıcılarını bir platformda buluşturarak ülkedeki çölleşme ve kuraklığın sebepleri, göstergeleri, çölleşme ile mücadele usulleri; çölleşme, kuraklık ve iklim değişikliği ile bunların etkileşimlerini içeren güncel araştırma ve uygulama sonuçlarının kurumsal bir çerçeve içerisinde tüm paydaşlara ve kamuoyuna duyurmayı amaçlamaktayız.​