T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Sona Erdi.

Yayın Tarihi : 24.9.2014

II. ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ
16 - 18 Eylül 2014
Hilton Garden Inn - Konya

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü işbirliği ile 16-18 Eylül 2014 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu başarıyla tamamlandı.

 

Konya Valisi Muammer EROL’un katılımlarıyla, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman SARI, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI, Orman Genel Müdürü İsmail ÜZMEZ, UNCCD Temsilcisi Massimo CANDELORİ ve Konya Milletvekili Mustafa KABAKÇI’nın konuşmalarıyla başlayan sempozyumda başlıca; kuraklık, çölleşme, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistemler, sürdürülebilir toprak yönetimi konularında 5’i çağrılı, 92’si sözlü ve 66 tanesi de poster olmak üzere toplam 163 bildiri sunuldu.

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 16 üniversite, 23 araştırma enstitüsü ve istasyon, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri,  Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Üretici Birlikleri ile tarım sektörünün diğer temsilcilerinden oluşan yaklaşık 250 katılımcı ile 3 ayrı salonda eş zamanlı olarak sempozyumda oturumlar üç gün boyunca devam etti.

 

Kongre sonucunda öne çıkan konular;

 

 • Sürdürülebilir üretim ve gıda güvenliği için toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi,
 • Araştırma sonuçlarının çiftçi bazında yaygınlaşması için geliştirilen metodolojilerin çiftçiye aktarılması,
 • Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı yeni bitki türlerinin adaptasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi,
 • Kamuoyunda kuraklık ve çölleşme ile ilgili farkındalığın oluşturulması,
 • Kuraklık ve çölleşmenin biyolojik çeşitlilik ekosistemler üzerindeki etkilerinin izlenmesi,
 • Erozyon ve çölleşmede risk alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi,
 • Toplulaştırma yapılan alanlarda yeşil kuşak oluşumun teşvik edilmesi,
 • Çölleşmeye karşı toprağın korunumu ve çevreyle uyumlu toprak yönetiminin etkilerini ortaya koyan araştırmaların uygulamaya aktarılması,
 • Tarımsal afet risk yönetimin oluşturulması,
 • Sürdürülebilir arazi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve tarımsal desteklerle entegre edilmesi,
 • Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki diğer ülke çalışmalarının örnek alınması,
 • Bilim uygulama ve politika ara yüzünün oluşturulması,
 • Hassas tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaşması,
 • Eğimli arazilerde sediment taşınımının kontrolü amacıyla araştırmaların yapılması,
 • İklim değişikliğine uyum çalışmalarına toplumun tüm kesitleri entegre edilmesi,
 • Tarım arazilerinin toplulaştırılmasına hızla devam edilmesi,
 • Suyun etkin ve tasarruflu kullanan modern tip kapalı, basınçlı vb sulama sistemleri için verilen desteklerin devamının sağlanması,
 • İklim değişikliğinin izlenmesi ve izleme sistemlerinin yaygınlaştırılması,
 • Ülkemiz için kuraklığı belirleyici indislerin ve çölleşme göstergelerinin belirlenmesi,
 • Yarı kurak alanlarda su hasadı yöntemlerinin yaygınlaştırılması,
 • ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması)  vb diğer projelerin yaygınlaştırılması,
 • Doğrudan anıza ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 • Geleneksel çevre dostu arazi kullanım uygulamalarını belirleyerek, bu modelleri güncel teknik bilgilerle birleştirerek yaygınlaşmasını sağlamak ve
 • Kuraklığa, çölleşmeye ve erozyona karşı koruyucu ve azaltıcı önlemleri içeren, toplumun her bireyinin anlayabileceği bir kılavuz kitabın ortaklaşa hazırlanması olarak sıralanabilir.

 

Sempozyuma 17 Afrika ülkesinden 35 bilim insanı ve araştırmacı katılmıştır. Katılımcılar, yukarıdaki konularla ilgili ülkelerine ilişkin bilgiler sunmuştur. Bu toplantıda paylaşılan bilgi ve deneyimlerin dünyanın, ülkemizin çevre, orman ve tarımına; özelinde ise İç Anadolu Bölgesine ve Konya'ya büyük katkı sağlayacağı inancındayız.


İkincisi düzenlenen Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumuna iştirak eden değerli katılımcılara, katkılarını ve desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, sempozyumun Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

 

​Sempozyum Düzenleme Kurulu