T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

‘Konya Koşullarında Ayçiçeği Su – Verim İlişkileri ve Kısıntılı Sulamanın Havucun Verim ve Kalitesine Etkisi’ konulu Tarla Günü yapıldı.

Yayın Tarihi : 1.9.2016

'Konya Koşullarında Ayçiçeği Su – Verim İlişkileri ve Kısıntılı Sulamanın Havucun Verim ve Kalitesine Etkisi' konulu TAGEM  projeleri kapsamında 23.08.2016 Salı günü saat 14.00'te Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen tarla gününde;

"Konya koşullarında ayçiçeğinin su verim ilişkileri " adlı  TAGEM projesi ile Konya ilinde ayçiçeği bitkisinde damla sulama yöntemiyle farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamanın verim ve kalite üzerine etkisinin belirleneceği, aynı zamanda bu araştırma projesi ile tam ve kısıtlı su kullanma koşullarında bitki su tüketimi  saptanmış olacağı anlatılmıştır.

"Kısıntılı Sulamanın Havucun Verimi ve Kalitesine Etkisi" TAGEM projesi ile bölgemizde yoğun bir şekilde tarımı yapılan havucun sulama proğramı oluşturularak en uygun sulama proğramı belirleneceği, proje sonuçlarının havuç tarımı yapan çiftçilerimiz ile paylaşılarak su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacağı anlatılmıştır.