29.5.2017 / Gösterim Sayısı : 322

2017 yılı 1. Bölge Grup Toplantısı (BGT) Samsun’da yapıldı

#2017-1. Bölge Grup Toplantısı

Araştırma, Yayım ve çiftçi bağlarının güçlendirilmesi ile bölge tarımında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi, 2017 yılı 1. Bölge Grup Toplantısı (BGT)  Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı (BÜBS) Grubu olarak Orta Karadeniz Koordinatör Enstitülerinin, bağlı bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin, diğer tarımsal kurum ve kuruluşların katılımı ile 24 Mayıs 2017 tarihinde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı 2 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 6 İl Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü  temsilcilerinin katılımıyla ekli gündeme uygun gerçekleştirildi. 

Toplantı Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü adına KTV Şube Müdürü Erol BAŞ, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına Teknik İşler Koordinatörü Dr. İdris MACİT ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü katılımcısı Şakir BERKTAŞ'ın açılış konuşmaları ile başladı.

Öncelikle Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından sonuçlanan proje sunumları yapıldı. Enstitü Teknik Koordinatörü Dr. İdris MACİT "Meyve Ağaçlarına Şekil Vermede Göz Yönetimi Tekniğinin Araştırılması" projesini, Ziraat Yüksek Mühendisi Demet YILDIRIM "Bitki Yetiştiriciliğinde Mikro Havza Su Hasadı Sisteminin Kullanılması" projesini ve Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Dr. Erkan ÖZATA "Silajlık Mısır Çeşit (SAMADA-07) ve Çeşit Adaylarının Üreticilere Tanıtılması" projelerinin sonuç raporlarını katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumda Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. İ. Kürşat ÖZYURT "Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları" projesini, Ziraat Mühendisi Özge KOYUTÜRK "Maltlık Arpalarda Diallel Melezleme Metodu Kullanarak Agronomik ve Bazı Fiziksel Malt Kalite Karakterlerinin Belirlenmesi" projesini ve Müdür Yardımcısı Ömer Faruk NOYAN "Destekleyici Bitki Besleme Sisteminde Azaltılmış Azotlu Gübre Uygulamalarının Bitki Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri" projelerinin sonuç raporlarının sunumlarını yaptı. Ardından soru-cevap bölümünde tüm projelerle ilgili detaylı bilgiler verildi ve öneriler alındı.

 

''