4.6.2014

Çalışma Konularımız

​• Tahıllar (Mısır, Çeltik, Ekmeklik ve Makarnalık Buğday, Arpa vd.) 
• Endüstri Bitkileri (Soya, Kolza, Ayçiçeği, Aspir, Susam vd.) 
• Yem Bitkileri (Yonca, Korunga, Fiğ, Üçgül, Bugdaygil yem bitkileri vd.) 
• Çayır Mera Islah ve Yönetimi 
• Yemeklik Dane Baklagiller (Nohut ve Kuru fasulye) 
• Meyvecilik (Amasya elması, Trabzon hurması, Kiraz, vişne, Karayemiş, Şeftali) 
• Sebzecilik (Biber, Lahana grubu bitkiler, Taze Fasulye vd.) 
• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
• Bitki Genetik Kaynakları 
• Sulama Suyu Kalitesi ve Etkili Su Kullanımı 
• Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği 
• Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu ve Geliştirilmesi 
• Tarımsal Kuraklık ve Etkileri 
• Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 
• Sulama ve Drenaj Sistemlerinin Planlanması ve İşletilmesi 
• Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri 
• Toprak ve Su kaynaklarının Geliştirilmesine Yönelik Sosyal ve Ekonomik Analizler 
• Tuzdan ve Sodyumdan Etkilenen Toprakların Islahı 
• Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alandaki Toplumlar İçin Mali Modeller 
• Biyodizel 
• Biyoetenol 
• Biyokütle
''