4.6.2014

Enstitünün Kuruluş Amacı

​  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan Tarımsal Araştırmalar ve Politakalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) görevleri 08.06.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan 639 sayılı kanun hükmündeki kararnamede Enstitünün kuruluş amacı, uluslararası, ülkesel ve bölgesel düzeyde, kendilerine konu olarak verilen genel ve özel görev alanlarında temel ve uygulamalı araştırma yapmaktır.
   Enstitümüz, Bakanlık Stratejik Plan hedefleri ve Master Plan öncelikleri doğrultusunda genel görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludurlar

''