6.6.2014

Bitki Sağlığı Bölümü

  • Tanıtım
  • Geçmişten Günümüze
  • Alt Birimler
  • Çalışma Alanları


Bölgemizde mevcut önemli kültür bitkilerinin hastalık, zararlı, yabancı ot ve diğer bitki sağlığı ile ilgili problemleri üzerine projeler yürütülür, bu projelerden elde edilen sonuçlar, yayınlar ve uygulayıcı kuruluşlar tarafından üreticiye intikal ettirilir. Yürütülen projeler dışında iç ve dış karantinaya tabi bazı etmenlerin analizleri ve uygulayıcı kuruluşlardaki teknik elemanların eğitimi de Bitki Sağlığı Bölümü tarafından yapılır.​ 

Bitkiler bazında meyve, sebze, endüstri bitkileri, süs bitkileri ve hububat gibi konular üzerinde öncelikle sörveyler yapılarak önemli hastalık, zararlı ve yabancı otlar konularında öncelikler belirlenmiştir. Bu doğrultuda ekonomik önemli hastalık, zararlı ve yabancı ot konularında projeler yürütülmektedir. Bunun yanında özellikle son yıllarda çevre bilincinin artmasıyla birlikte bitki koruma konusunda dünyadaki son gelişmeler izlenmekte ve bu gelişmelere paralel çalışmalar yapılarak yenilikler bölgemiz çiftçilerine aktarılmaya çalışılmaktadır.​ 

Entegre mücadele, biyoteknik mücadele ve hastalıklara karşı dayanıklı bitki ıslahı çalışmaları önemli yeniliklerdendir. Yürütülen çalışmalarda doğal dengeyi koruyan çevreci ve kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metotlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Elma, Kiraz ve Şeftali Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projelerinde Karadeniz Bölgesi sorumlulukları ayrıca Fındık için Ülkesel Koordinatörlük Enstitümüz tarafından yürütülmektedir.Bitki Sağlığı Bölümünün Alt Birimleri;

Entomoloji: Bitki Sağlığı Bölümü altında bitkisel ürünlere zarar veren zararlılarla (böcekler, akarlar, nematotlar) ilgili çalışmalar yürütülür. Yürütülen çalışmalarda doğal dengeyi koruyan çevreci ve kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metotlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Yürütülen projeler dışında iç ve dış karantinaya tabi bazı zararlı etmenlerin analizleri, sorumluluk alanındaki bölgede çalışan uygulayıcı kuruluşlardaki teknik elemanların eğitimi ve bölge illerden gelen bitki koruma ile ilgili sorunların çözümüne yönelik teknik destek sağlanır. 

Fitopatoloji: Bitki Sağlığı Bölümü altında bitkisel ürünlere zarar veren hastalık etmenleri (Mikoloji, Bakteriyoloji ve Viroloji) ile ilgili çalışmalar yürütülür. Yürütülen çalışmalarda dayanıklılık ıslahı gibi doğal dengeyi koruyan çevreci ve kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metotlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Yürütülen projeler dışında iç ve dış karantinaya tabi bazı hastalık etmenlerin analizleri, sorumluluk alanındaki bölgede çalışan uygulayıcı kuruluşlardaki teknik elemanların eğitimi ve bölge illerden gelen bitki hastalıkları ile ilgili sorunların çözümüne yönelik teknik destek sağlanır. 

Herboloji: Bitki Sağlığı Bölümü altında bitkisel üretimde zararlı olan yabancı otlar ile ilgili çalışmalar yürütülür. Yürütülen çalışmalarda doğal dengeyi koruyan çevreci ve kimyasal mücadeleye alternatif kültürel, biyolojik ve mekanik mücadele metotlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Yürütülen proje çalışmaları yanında sorumluluk alanındaki bölgede çalışan uygulayıcı kuruluşlardaki teknik elemanların eğitimi ve bölge illerden gelen yabancı otlar ile ilgili sorunların çözümüne yönelik teknik destek sağlanır.
​Bitki Sağlığı Bölümünün çalışma konuları​


''