6.6.2014

Enerji Tarımı Laboratuvarı

​​Laboratuvar Tanıtımı

Enerji Tarımı Bölümü bünyesinde bulunan laboratuarımızda biyoyakıtlar dışında, ıslah çalışmaları dahilinde yapılması gereken analizlerinde tamamına yakını yapılabilmektedir. Bölüm bünyesindeki laboratuar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki tek merkez olma özelliğini taşımaktadır. Orta vadede akredite olmak ve referans merkez olması hedeflenmektedir. Sadece enstitüye ait analizler değil, biyoyakıtlarla ilgili olarak bütün kesimlerin analizleri yapılmaktadır. 

Laboratuarların aktif ve verimli kullanılabilmesi için enstitü dışından gelen numunelerin analizi yapıldığı gibi, enstitü bünyesinde hazırlanan değişik disiplinlerdeki projelerin gerektirdiği tüm analizlerde yapılmaktadır. Kamu, özel sektör ve üniversiteler ile ulusal ve uluslar arası her türlü işbirliği ve ortak çalışma yapılabilmektedir. ​


 

Yapılan Analizler ve Fiyat Listesi


 


 

 

Enerji Tarımı Laboratuvarında Yapılan Analizlerin Fiyat Listesi​​

 


 


 


 


 


 


 


 


 

''