6.6.2014

Bakanlık Projeleri

Proje Adı​Sonuçlanma TarihiProje LideriDurumuYürütüldüğü Bölüm
Tüplü ve Açıkta Ceviz Fidanı Üretiminde Farklı Sürgün Aşı Ortam, Yöntem ve Zamanlarının Aşı Başarısına Etkisi31.12.2015Ercan ERYeni Teklif EdildiBahçe Bitkileri
Karadeniz Bölgesinde Önemli Fasulye Üretim Alanlarında Hale Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ve Adi Yaprak Yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) Etmenlerinin Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Islah Hatlarının Bu Etmenlere Karşı Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması31.12.2015Demet ÇELİKYeni Teklif EdildiBitki Sağlığı
Orta Karadeniz Bölgesi Kivi Entegre Mücadele Projesi31.12.2016Kibar AKYeni Teklif EdildiBitki Sağlığı
Ketencik’ in (Camelina sativa L. (Crantz)) Adaptasyonu ve Biyoyakıt Kalitesinin Belirlenmesi31.12.2016Reyhan KARAYELYeni Teklif EdildiEnerji Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları31.12.2012İdris MACİTDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi III.Dilim Dr.Hasan ÖZCANDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Karadeniz Bölgesinde Lahana Kök Ur Hastalığına Karşı Türlerarası Melezleme Yoluyla Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi31.12.2014Aydın APAYDINDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Karadeniz Bölgesinden Selekte Edilen Anaç Adayı Kiraz, Vişne ve Mahlep Tiplerinin Vegetatif Çoğaltma ve Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumlarının Araştırılması31.12.2015Aysen KOÇDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Kiraz, Elma ve Şeftali Ağaçlarına Şekil Vermede Göz Yönetimi Tekniğinin Araştırılması31.12.2014İdris MACİTDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Lahana ıslahı Programları için Nitelikli Genitörlerin Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi01.01.2016Onur KARAAĞAÇDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Lahana Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi01.07.2014Beyhan  KİBARDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Orta Karadeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen ve Sebze Olarak Tüketilen Madımak, Kaldırayak ve Ebegümeci türlerinin toplanması, muhafazası, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi31.12.2012Mehtap ÖZBAKIR ÖZERDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Taze Fasulye Islahı Araştırmaları31.12.2016Onur KARAAĞAÇDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Çeşitleri ve Tiplerinin Döllenme Biyolojilerinin İncelenmesi ve Uygun Tozlayıcı Tiplerin Belirlenmesi31.12.2013Aysen KOÇDevam EdiyorBahçe Bitkileri
Çeltik Yanıklığı (Pyricularia oryzae) Hastalığında İlaç Uygulama Etkinliğinin Geliştirilmesi31.12.2015Hüseyin DURANDevam EdiyorBitki Sağlığı
Karadeniz Bölgesinde Lahana Kök Ur (Plasmodiophora brassicae Wor.) Hastalığına Karşı Türlerarası Melezleme Yoluyla Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi01.01.2014İlyas DELİGÖZDevam EdiyorBitki Sağlığı
Orta Karadeniz Bölgesinde Toprak işlemeli ve Toprak işlemesiz Şartlarda Yapılan Mısır Yetiştiriciliğinde Yabancı Otlara Karşı En Uygun Mücadele Yönteminin Belirlenmesi31.12.2012Mahmut DOKDevam EdiyorBitki Sağlığı
BAZI TARIMSAL ARTIKLARIN BİYOETANOL ÜRETİMİNDE KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI31.12.2013Ayşegül EFENDİOĞLUDevam EdiyorEnerji Bitkileri
Üreticilerimiz ve Fabrikalarımız İçin Sorun Teşkil Eden Bazı Tarımsal Atıkların Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması31.12.2014Şahin GİZLENCİDevam EdiyorEnerji Bitkileri
Çeltik Tarlalarında Değişik Baklagil Yem Bitkilerinin Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması31.12.2011Mahmut DOKDevam EdiyorTarla Bitkileri
EKONOMİK DEĞERE SAHİP BAZI SEBZE TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN ARTIKLARIN MİKTARI VE SİLAJ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA31.12.2015Kadir İSPİRLİDevam EdiyorTarla Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon Projesi31.12.2016Mustafa ACARDevam EdiyorTarla Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Çeltik Islahı Araştırmaları01.12.2012Mevlüt ŞAHİNDevam EdiyorTarla Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Kolza Islahı   Çalışmaları31.12.2013Şahin GİZLENCİDevam EdiyorTarla Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Islahı31.12.2017Hüseyin ÖZÇELİKDevam EdiyorTarla Bitkileri
KARADENİZ BÖLGESİ MISIR ISLAHI ARAŞTIRMALARI31.12.2013Erkan ÖZATADevam EdiyorTarla Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Nohut Islahı Araştırmaları31.12.2018Hüseyin ÖZÇELİKDevam EdiyorTarla Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Soya Islahı Araştırmaları31.12.2013Mehmet ERDOĞMUŞDevam EdiyorTarla Bitkileri
Katı Atık Deponi Alanlarında Yer Seçimi Uygunluğunun CBS İle31.03.2013Celal DAĞISTANLIOĞLUDevam EdiyorTarla Bitkileri
Kuru ve Yeşil Fasulye  yerel Çeşit ve Çeşit Adaylarının Samsun İli Üreticilerine tanıtılması ve tohumluklarının üretilmesi31.12.2014Hüseyin ÖZÇELİKDevam EdiyorTarla Bitkileri
Orta Karadeniz Geçit Bölgesinde Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekim          Zamanının ve Ekim Sıklığının Belirlenmesi31.12.2013Mehmet ERDOĞMUŞDevam EdiyorTarla Bitkileri
ŞEKER MISIRDA FARKLI EKİM SIKLIĞI VE AZOT DOZLARININ TAZE KOÇAN VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ31.12.2012Erkan ÖZATADevam EdiyorTarla Bitkileri
Ülkesel Kuru Fasulye Islahı Araştırmaları31.12.2018Hüseyin ÖZÇELİKDevam EdiyorTarla Bitkileri
Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin Domates ve Yağlık Biberde Verim, Kalite ve Fungal Floraya Etkileri31.12.2014Gülen ÖZYAZICIDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
MİNÖZ DERESİ HAVZASI DOĞAL MERA ALANLARINDA FARKLI MERA ISLAH YÖNTEMLERİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ GELİŞİMİ İLE TOPRAK VE SU KORUNUMUNA ETKİLERİ31.12.2012Serkan İÇDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen Kompostun Organik Çay Üretiminde Kullanılması31.12.2015Gülen ÖZYAZICIDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
Orta  ve  Doğu  Karadeniz  Bölgesi Tarım Topraklarının Bitki Besin  Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının  Oluşturulması ve Haritalanması31.12.2012Mehmet Arif ÖZYAZICISonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
Orta Karadeniz Bölgesi Karpuz ve Kavun Üretiminde Mikro Su Hasadı Tekniği Kullanımı31.12.2015Demet YILDIRIMDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
SAMSUN - BAFRA KIYI KUMULLARININ STABİLİZASYONUNDA KULLANILABİLECEK UYGUN YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ31.12.2012Serkan İÇDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
Samsun İli Meyve Üreticilerinin Tarım Sigartalarına Eğilimlerinin Benimsenmesi01.12.2012Nejla TOPÇUDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
Samsun İli Üreticilerinin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi01.01.2014Mehmet AYDOĞANDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
Türkiye’de Islah Edilmiş Meraların Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma31.05.2015Mehmet AYDOĞANDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
Yem Bitkisi Desteklerinin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi31.05.2015Mehmet AYDOĞANDevam EdiyorToprak ve Su Kaynakları
Karadeniz Bölgesi Organik Çilek Yatiştiriciliği31.12.2006İdris MACİTSonuçlandıBahçe Bitkileri
Karadeniz Bölgesi’ndeki Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) ve Bal Kabağı (C. moschata Duch.) Genotiplerini Kullanarak Karpuza Anaç Geliştirilmesi31.12.2012Onur KARAAĞAÇSonuçlandıBahçe Bitkileri
Türkiye Orman Güllerinin Toplanması ve Kültüre Alınması31.12.2011Bahadır ALTUNSonuçlandıBahçe Bitkileri
Fındık Kurdu [Curculio nucum (Col., Curculionidae)]’nda İlaç   Uygulama Etkinliğinin İyileştirilmesi31.12.2011Hüseyin DURANSonuçlandıBitki Sağlığı
Karadeniz Bölgesi Patates Ekim  Alanlarında Bakteriyel Kahverengi Çürüklük (Ralstonia solanacearum) Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi Üzerinde  Çalışmalar31.12.2003Hüseyin DURANSonuçlandıBitki Sağlığı
Samsun İli’nde Mısır Ekim Alanlarında Yabancıot İlaçlama Tekniklerinin İyileştirilmesi Olanakları Üzerinde Bir Araştırmalar31.12.2002Hüseyin DURANSonuçlandıBitki Sağlığı
SAMSUN İLİNDE FASULYE (PHASEOLUS VULGARİS L.) ALANLARINDA ENFEKSİYON OLUŞTURAN BEAN COMMON MOSAİC VİRUS (BCMV) VE BEAN COMMON MOSAİC NECROSİS VİRUS (BCMNV)UN IRKLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI FASULYE ÇEŞİTLERİNİN BCMV VE BCMNVYE KARŞI DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI31.12.2008İlyas DELİGÖZSonuçlandıBitki Sağlığı
Samsun ve Ordu İllerinde Fındık Bahçelerinde Zararlı Xyleborus dispar (Fabricius) ve Lymantor coryli  Perris (Col.:Scolytidae)’ye Karşı Biyoteknik Mücadelede Farklı Tuzak Tiplerinin Geliştirilmesi ve Kullanım İmkanlarının Araştırılması01.12.2008Kibar AKSonuçlandıBitki Sağlığı
Artvin İli Yerel Kuru Fasulye Populasyonlarının Toplanması, Karakterizasyonu ve Muhafazası31.12.2006Ömer SEZENSonuçlandıTarla Bitkileri
Bazı Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarında Verim, Verim Unsurları Agronomik Karakterler ile Kalite Kriterleri Üzerine Araştırmalar01.01.1993Dr.Hasan ÖZCANSonuçlandıTarla Bitkileri
Doğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahılları Araştırma ve Eğitim Projesi01.01.1992Dr.Hasan ÖZCANSonuçlandıTarla Bitkileri
Doğu Anadolu Bölgesinde farklı çevre ve iklim koşullarında kışlık ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa çeşitlerinin tane verimi ve adaptasyonu üzerine araştırmalar.01.01.1987Dr.Hasan ÖZCANSonuçlandıTarla Bitkileri
Erzurum kıraç şartlarında ekim zamanlarının değişik buğday çeşitlerinin tane verimlerine etkileri01.01.1986Dr.Hasan ÖZCANSonuçlandıTarla Bitkileri
Erzurum kıraç şartlarında Lancer kışlık ekmeklik buğday çeşidinde tohum, fosfor ve azot uygulamaları01.01.1987Dr.Hasan ÖZCANSonuçlandıTarla Bitkileri
KARADENİZ BÖLGESİ FASULYE GENETİK KAYNAKLARININ TOPLANMASI VE KARAKTERİZASYONU31.12.2011Ömer SEZENSonuçlandıTarla Bitkileri
Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği Çalışmaları31.12.2009Mustafa ACARSonuçlandıTarla Bitkileri
Karadeniz Çeltik Çeşidinde Uygun Azot Dozu ve Tohum Miktarının Belirlenmesi31.12.2009Mevlüt ŞAHİNSonuçlandıTarla Bitkileri
Orta Karadeniz Geçit Bölgesinde Adi Fiğ, Macar Fiği Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi31.12.2008Mustafa ACARSonuçlandıTarla Bitkileri
Damla Sulama İle Sulanan Salçalık Biberin Bitki Su Tüketimi ve Bitki Katsayısının Toprak Su Bütçesi ve Enerji Dengesine Dayalı Olarak Belirlenmesi31.12.2012Cengiz ARTIKSonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
Karadeniz Bölgesinde Patates Üretiminin Maliyeti, Pazarlama ve Üretim Tekniği ile İlgili Problemlerin Belirlenmesi31.12.2004Ahmet YULAFÇISonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
Karadeniz Koşullarında Soya Tohumlarını Değişik Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Bitkinin Verimine Etkisi ve Bölge İçin En Uygun Kültürün Seçimi31.12.2008Betül BAYRAKLISonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
Kırsal Göçün Tarımsal Sürdürülebilirliğe Etkileri01.01.2012Bayram AYSonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Sosyo Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Samsun İli Örneği)01.03.2012Nejla TOPÇUSonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
Orta Karadeniz Bölgesinde Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması, Sorunları ve Çözüm Önerileri31.12.2005Ahmet YULAFÇISonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
Samsun İlinde Tarımsal Üretim Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi31.12.2003Ahmet YULAFÇISonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
Üretim Sonrası Oluşan Bazı Tarımsal Artıkların Verim Ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri31.12.2012Betül BAYRAKLISonuçlandıToprak ve Su Kaynakları
''