27.8.2014

Teknik Koordinatör

 

Dr. İdris MACİT

Teknik Koordinatör

1964 yılında Çarşamba’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çarşamba’da, yüksek öğrenimini ise Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesinde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir süre görev yaptıktan sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğüne, oradan da 2001 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne atandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini tamamladı. Enstitüde Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Araştırmaları Biriminde yardımcı araştırmacı ve proje lideri olarak görev yaptı. 14.01.2011-21.11.2012 tarihleri arasında Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 21.11.2012 tarihinden beri Teknik İşler Koordinatörü görevini sürdüren Macit, Meyve Islahı ve Yetiştirme Teknikleri konularında projeler yürütmektedir.

''