7.1.2015

Tarım Ekonomisi Bölümü

 • Tanıtım
 • Geçmişten Günümüze
 • Alt Birimler
 • Çalışma Alanları


 

Enstitümüz bünyesinde 2014 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Bölümü, Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Doğrultusunda;  
 1. ​Öncelikli olarak Enstitünün görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırma faaliyetlerini yürütmek, 
Kırsal alandaki üreticilerin üretim ve gelirlerini artırarak genel yaşam koşullarını iyileştirmek ve Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla;   ​
 1. ​Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kırsal ve tarımsal ekonomilere yönelik, çevre ekonomisi, tarımsal pazarlama, tarımsal işletmecilik, tarımsal yayım, örgütlenme, tarım politikaları, kırsal sosyoloji ve benzeri konularda proje hazırlamak ve yürütmek,  
 2. Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırmalar yapmak, 
 3. Enstitümüz bünyesinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerinin etki değerleme çalışmalarını yapmak, 
 4. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak ve yurtiçi- yurtdışı kaynaklı projeler geliştirmek ve yürütmek ile görevlidir.  

 

​​


 


 

​​ ​
Geçmişten Günümüze;
Tarım Ekonomisi Bölümü yeni kurulan bir bölümdür. 

 

Tarım Ekonomisi Bölümünün Alt Birimleri;

 • Tarım İşletmeciliği
 • Tarım Politikası ve Yayım

  


 

Tarım Ekonomisi Bölümünün Öncelikli Çalışma Konuları

 1. Tarım ürünlerinde Fiyat Oluşumunu ve Fiyat Dalgalanmalarını Etkileyen Faktörler, Fiyat Destekleri Miktar ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
 2. Tarım sektöründe Mevsimlik İşçi Hareketleri, Çocuk İşçiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
 3. Tarımsal Çevre Politikaları ve ÇATAK Uygulamaları ve Desteklerin Değerlendirilmesi,
 4. Bitki Besleme Politikaları Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
 5. Tarımsal Sulama Politikaları ve Sulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 
 6. İklim Değişikliği ve Kuraklık Senaryoları Bitkisel - Hayvansal Üretime ve Nüfus Hareketlerine Etkilerin Değerlendirilmesi, 
 7. Tarımsal Yayım Politikaları, Yayım Destekleri ve Uygulamanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 
 8. Biyolojik çeşitlilik ve Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin Politikalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
''