4.6.2014

Misyonumuz

​Moleküler biyoteknoloji ve konvansiyonel ıslah yöntemleri kullanılarak üstün vasıflı çeşit geliştirmek ve tohumlarını üreterek üreticilerin hizmetine sunmak, modern bitki yetiştirme tekniklerini geliştirmek, bitki hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklı çeşit geliştirme ve ekolojik mücadele metotları üzerine çalışmalar yapmak, yerli yenilenebilir tarımsal kaynaklardan enerji üretimi araştırmalarına öncelik verilip, çevreyi en az kirleten en ekonomik enerjinin elde edileceği kaynakları tespit etmek, toprak ve su kaynaklarını korumaya yönelik araştırmalar yapmak, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten ve geliştirebilen araştırmacılar yetiştirmek.

''