12.5.2017 / Gösterim Sayısı : 333

Altyapı Projeleri

#Altyapı Projeleri

Kalkınma Bakanlığı Alt Yapı Geliştirme Projeleri Kapsamında Kurumumuza ait iki adet proje bulunmaktadır. Bu projelerden ilki olan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Projesi olup bu kapsamda Müdürlüğümüzün AR-GE ve eğitim konusunda bir mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Enstitünün bir bütün olarak dönüşümü ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir ve ülke hayvancılığının gelişen teknolojiler doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelebilmesi temel hedeftir. Diğer bir proje ise Ülkesel Arı ve İpekböceği Altyapı Geliştirme Projesi olup Diğer ülkelerin ipekböceği konusundaki AR-GE ye verdikleri öneme karşılık bu ülkeler ile rekabet edebilecek ipekböcekçiliği kapasitesine sahip olan ülkemizde ise ipekböcekçiliği ile ilgili araştırma, geliştirme, yeni türler üretme ve üretimde yaşanan sorunları bilimsel çalışmalarla ortadan kaldırma amacıyla akademisyenlerin, üreticilerin ve ipekböcekçiliği konusunda faaliyet gösteren kurumların analiz ve inceleme amacıyla kullanabileceği bir araştırma birimi ve laboratuvarı kurulacaktır.

Projeler şu an ihale aşamasında olup, ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte ahırlar, ağıllar, kümesler, bölüm ve eğitim binaları, laboratuvarlar ve ipekböceği laboratuvarı başta olmak üzere tüm proje kapsamında imar ve onarımlara başlanacaktır.


''