3.5.2017 / Gösterim Sayısı : 986

2017 yılı yaz dönemi staj başvuru sonuçları

Kurumumuzda 2017 yılı yaz dönemi için kabul edilen öğrenci listesini görüntülemek için tıklayınız​....

 • ÖĞRENCİLERİN STAJ KABUL YAZILARI İLGİLİ FAKÜLTELERİN DEKANLIKLARINA GÖNDERİLMİŞTİR.
 • STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİ ÜNİVERSİTENİN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİYLE AYNI OLMALIDIR.
 • STAJA GEÇ BAŞLAYAN ÖĞRENCİ GELMEDİĞİ GÜNLER İÇİN KURUMUMUZDA STAJ YAPMAMIŞ SAYILIR.

KURUMUMUZDA STAJ YAPMAK ÜZERE BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER;

 1. "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,
 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı " İşyeri Staj Sözleşmesi" (Üniversite tarafından onaylı olmak zorundadır). Sözleşme Metni...
 3. Okul tarafından verilen "Staj Değerlendirme Formu"
 4. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı
 5. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi, staj süresi ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf
 7. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 8. Sağlık kurumu belgesi (Kronik herhangi bir rahatsızlığı varsa)

   Not: 1,2 ve 3 nolu Belgelerin eksik olması durumunda stajın başlatılması mümkün olmayacaktır.


''