27.3.2017 / Gösterim Sayısı : 419

BAKA destekli ''Eğirdir Gölü Havzası Elma Yetiştiriciliğinde Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması ve Bilinçli Tarım İlacı Kullanımı'' adlı proje kapsamında yapılan eğitimlerde sona gelindi.

#2017 BAKA Eğitim

Eğirdir Meyvecilik Araştırma enstitüsü müdürlüğünce hazırlanan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2016 yılı Sürdürülebilir Çevre Mali Destek Programı kapsamında yürütülen ''Eğirdir Gölü Havzası Elma Yetiştiriciliğinde Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması ve Bilinçli Tarım İlacı Kullanımı'' adlı proje kapsamında Isparta ilinde elma yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde toplam 12 yerleşim alanında (Eğirdir Merkez, Balkırı, Tepeli, Eyüpler, Serpil, Yukarı Gökdere, Barla, Gelendost Merkez, Yenice, Afşar, Senirkent, Büyükkabaca ve Gençali) 240 çiftçi, 30 teknik eleman ve 80 öğrenci olmak üzere en az 350 kişiye eğitim verilmiştir. Eğirdir ve köylerini kapsayan eğitimlerin bir bölümü MAREM' de yapılmıştır. Senirkent ve Gelendost'da eğitimler ise köylere gidilerek, akşam kahve toplantıları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerin haricinde Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinden toplam 80 öğrenci de eğitime tabi tutulmuştur. Proje kapsamında çiftçi ve öğrencilere projenin içeriğini anlatan lifletler ve ılıman iklim meyve yetiştiriciliğinin farklı konularında hazırlanmış 18 adet çiftçi broşürü ve çeşitli promosyonlar dağıtılmıştır. Projede elma iç kurdu için kullanılan biyoteknik  bir mücadele yöntemi olan feromon çubuklarının önemi ve kullanımı, bilinçli tarım ilacı kullanımı adı altında 2 ayrı sunu yapılmıştır. 

BAKA destekli yürütülen proje hakkında bilgi veren Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.Şerif ÖZONGUN; BAKA'nın bölge için öneminden bahsederek kurumumuzda BAKA destekli projenin ikincisinin yapıldığını söyledi. ÖZONGUN açıklamasında "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 Bölgesi'nin (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak üzere 14 Temmuz 2009 tarih ve 15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. Maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Başlıca amacı kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır" dedi. 

Ayrıca Proje koordinatörü Zir. Yük. Müh. Yusuf ÖZTÜRK; "Proje ile biyoteknik mücadele yönteminin yaygınlaştırılacağını, bilinçli tarım ilacı kullanımı ile eğitimler sonrasında üretici, teknik eleman ve eğitim alan öğrencilerin bilgilendirilerek sektör paydaşlarının farkındalığı sağlanmış olacaktır. Böylelikle Eğirdir Gölü havzasında bu yeni teknolojinin kullanımı yaygınlaştırılarak tarım ilacı kullanımı azaltılmış olacak aynı zamanda bölgede üretilen elmanın tüketici açısından "güvenilir gıda" olması itibariyle marka değeri artırılmış olacaktır." dedi.

 

 

​ 

''