1.11.2017 / Gösterim Sayısı : 258

Enstitümüzde Türkiye Bağcılığında Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi isimli ülkesel proje kapsamında “Odak Grup Toplantısı” yapıldı.

#2017 Odak grup toplantısı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen ve ülkemizin bağcılık potansiyeli taşıyan 36 ilinde Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Türkiye Bağcılığında Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi" isimli ülkesel proje kapsamında 30 Ekim 2017 Pazartesi günü kurumumuzda ODAK GRUP TOPLANTISI yapılmıştır.

Isparta, Burdur ve Antalya İllerindeki çalışmaları Kurumumuz Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından yürütülen projede; bağ üreticilerinin, yayım teşkilatı ve araştırma kuruluşları ile aralarındaki bağcılık eksenli ilişkileri incelenerek yayım etkinliği belirlenmeye çalışılmaktadır.

Bu amaçla projenin ilk aşamasında bağ üreticileri, kamu/özel sektör yayımcıları ve Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerimizde konu ile ilgili olarak çalışmaları bulunan araştırmacı/öğretim üyeleri ile anket çalışmaları yürütülmüş ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise kurumumuzda bağcılıkta paydaşların (araştırmacı, yayımcı ve üretici) yayım etkinliğinin güçlendirilmesi üzerine katılımcıların görüşlerinin tartışıldığı Odak Grup Toplantısına; Akdeniz ve SDÜ Üniversitelerinden öğretim üyeleri, kamu araştırmacıları, Isparta ve Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli bağ ile ilgilenen yayım sorumluları ve konuya katkı sağlayabilecek bağ üreticileri katılım sağlamışlardır.

Proje sonucunda, anket çalışması ve Odak Grup Toplantıları verileri rapor haline getirilerek TAGEM, GTHB İl/İlçe Müdürlükleri ve Bakanlığın ilgili kuruluşlarına gönderilecek ve Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin güçlendirilmesine yönelik katkı sağlanmaya çalışılacaktır. 


''