Misyon

​Ülkemizin mısır yetiştirilen tüm alanlarında başta olmak üzere buğday, yemeklik tane baklagiller, sebzecilik, bitki sağlığı, biyolojik çeşitlilik, genetik kaynaklar ve toprak su kaynakları konularında; Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri konularında araştırmalar yapmak, eğitim, yayım ve bilimsel yayın faaliyetleri ile sonuçlarını muhataplarına duyurmak, Mısır bitkisinde ülkesel koordinasyonu sağlamak yanında ülkesel hizmet verecek analiz laboratuvarları kurmak ve geliştirmek, genetik kaynakların muhafazası ve Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit ve hatları tescil ettirmek devamlılığını sağlamak, kamu-özel sektör tohumculuk firmalarının talep ettiği ileri kademe tohumları üretmektir.​

''