Projeler

2014-2019 Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları

2014-2019 Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
                   -  Marmara Bölgesi Tane Mısır Islah Araştırmaları
                   -  Marmara Bölgesi Silajlık Mısır Islah Araştırmaları
                   -  Marmara Bölgesi Şeker Mısır Islah Araştırmaları 
                   -  Marmara Bölgesi Populasyon Islah Araştırmaları

2012-2014 Ülkesel Mısır Islah Biyoteknoloji Araştırmaları

2012-2014 Ülkesel Mısır Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

2012-2014 Ülkesel Mısır Islah Materyallerinde Silaj Kalite Değerlerinin Belirlenmesi

2009-2013 Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları

2009-2013 Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
                   -  Marmara Bölgesi Tane Mısır Islah Araştırmaları
                   -  Marmara Bölgesi Silajlık Mısır Islah Araştırmaları
                   -  Marmara Bölgesi Şeker Mısır Islah Araştırmaları 
                   -  Marmara Bölgesi Populasyon Islah Araştırmaları

2012-2013 Mısır Heterotik Gruplarında Genetik Analizler (Doktora Tezi)

2012-2013 Bazı Mısır Genotiplerinin Yüksek Sıcaklığa Tolerans Faktörleri Bakımından Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi)

2009-2013 Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları

2009-2013 Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi​

2013-2015 Türkiye'de Islah Edilmiş Meraların Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma Bursa ve Balıkesir İli Örneği

2013-2015 Yem Bitkisi Desteklerinin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi Balıkesir, Bursa, Edirne Örneği

2014-2015 Marmara Bölgesi'nde Tane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinin Yoksulluk Analizi

2016-2018 Mısırda 8x8 tam diallel melez kombinasyonlarının lizin ve metiyonin amino asit içeriği bakımından değerlendirilmesi ve in-vivo maternel haploid tekniği ile kaliteli protein ihtiva eden katlanmış haploid mısır hatlarının geliştirilmesi (TÜBİTAK-3501) (İşbirliği)

 

2016-2018 Yeni İndirgeyici Mısır Hatlarının Geliştirilmesi (TÜBİTAK-1001) (Yürütücü)

 

2011-2015 Melez Mısır Islahında Dihaploid Hatların Elde Edilmesi ve Kullanılması (TÜBİTAK-1007)​ (Yürütücü)

 

2014-2015 Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk.&Miyale) Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalıklarının Patojenik, Morfolojik Karakterizasyonu ve Moleküler Tanımlanması (TÜBİTAK-3001)​ (İşbirliği)

 

2013-2015 Yeni Geliştirilen Bir Ekmeklik Buğday Haritalama Populasyonunda Agronomik, Kalite Ve Hastalıklara Dayanıklılık Bakımından Fenotipik Değişimin Ve Genotip X Çevre İnteraksiyonunun Belirlenmesi​ (TÜBİTAK-1001) (İşbirliği)


 

​Ülkesel Mısır Araştırmaları Teknoloji Merkezi 2016-2017

''