Eğitim

Kurumumuza staj yapmak amacıyla kimler başvurabilir?

Fakültelerin; "Bitki Koruma", "Tarım Ekonomisi", "Tarla Bitkileri", "Tohumculuk", "Tarımsal Biyoteknoloji" ve "Gıda Mühendisliği" programlarından birinde veya,

Meslek Yüksek Okullarının; "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" ve "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı" programlarından birinde veya

Meslek Liselerinin uygun bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin talepleri her yıl belirlenen kontenjanlar dâhilinde kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınır.

 

Kurumumuz hangi konularda çalışmaktadır?

Müdürlüğümüzde; buğday, mısır, kuru fasulye ve kestane kabağı konularında ıslah çalışmaları ile geliştirilip tescil ettirilen çeşitlerin ileri kademe tohumluk üretimleri yapılmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüzde bir kalite laboratuvarımız mevcut olup, mısır ve buğday bitkisinde kalite analizleri yapılmaktadır.

 

Başvurular  Hangi Tarihte Kabul Edilir?

Her yıl 1 Ocak-  30 Nisan tarihleri arasında başvurular alınmaktadır.

Başvuru Sonuçları Hangi Tarihte İlan Edilir?

Başvuru sonuçları heryil mayıs ayının ilk haftasında kurumumuz web sayfasından ve yazı ile ilgili kişilere bildirilir.

Staja hangi tarihlerde başlanabilir?

Staj başlama tarihleri ilgili okullar tarafından belirlenir.

Sağladığımız İmkanlar?

Misafirhanemizde kalmak isteyen öğrencilerin talepleri Müdürlüğümüz tarafından değerlendirmeye alınır.

Ücreti karşılığında öğle yemeğinden yararlanılabilir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurular STAJ BAŞVURU FORMU​ ile;

Posta ile Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arifiye/SAKARYA adresine dilekçe ile veya

Elektronik Posta  ile       : misir@tarim.gov.tr adresine veya

Belgegeçer (Faks) ile     : 0 264 275 25 94   numarasına yapılabilir.

 

STAJ Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerden İstenen Belgeler

  1. Stajyer Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Kurumdan Kurumumuza Hitaben Yazılmış Olan Staj Tarihi- Sü​resini ve Staj Yapmasının Uygun Olduğunu Belirtir Yazı
  2. Fotoğraflı Öğrenci Belgesinin Aslı
  3. SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
  4. Staj Değerlendirme Formu
  5. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

​Hizmetiçi Eğitimi

''