27.12.2017 / Gösterim Sayısı : 403

2018 Yılı Yaz Dönemi Zorunlu Staj Başvuruları Başlamıştır

  Zorunlu yaz dönemi stajını Enstitü Müdürlüğümüzde yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile ilgili yürütülecek işlemler 12.11.2014 tarih ve 769 sayılı Makam Olur'u ile onaylanarak yürürlüğü giren "Staj Yönergesi" uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Yönerge uyarınca üniversite öğrencileri staj başvurularını 02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında şahsen yapmak zorundadır. Staj için Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri Bölümü öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir. Başvuru sırasında verilen dilekçede öğrenim görülen kurum ve öğrencinin iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi ve telefon) belirtilmelidir. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Takvim Dönemi Faaliyet Konusu
02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar)Başvuruların Alınması
02.05.2018 - 11.05.2018Staj başvurularının değerlendirilmesi, Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara bildirilmesi

 

Başvurusu kabul edilen öğrencilerden Mayıs ayı içerisinde eğitim gördükleri kurumlar vasıtasıyla aşağıdaki belgeler istenir:

1-Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi-süresini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,

2-Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,

3-31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,

4-Staj değerlendirme formu,

5-2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,

6-3 adet vesikalık fotoğraf

Staj başvuruları tamamlandıktan sonra Staj Yürütme Komisyonu Mayıs ayı içerisinde staj başvurularının değerlendirmesini yapacaktır. Bu değerlendirmede yukarıdaki belgelerden herhangi birisinin eksik olması durumunda veya usulüne uygun olmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Staj başvurusunda bulunacakların linkteki dilekçeyi doldurarak Enstitümüze başvurması gerekmektedir.

Dilekçe için linki tıklayınız.

Sorularınızı osmaniyeytae@gthb.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

''