23.11.2017 / Gösterim Sayısı : 197

“2. Kamu-Özel Sektör Tarımsal Ar-Ge & İnovasyon Buluşması " Konulu Organizasyona Katıldık

#2017 İnovasyon Buluşması

​   Ülkemiz kaynaklarının etkin kullanımı ve bunun bilgi ve teknoloji ile geliştirilmesi için kamu, özel sektör ve üniversitelerin işbirliği önem arz etmektedir. Bu nedenle Bakanlığımız Ar-Ge ve inovasyon konusunda verdiği destekleri ve özel sektöre sağlanacak diğer imkanları paydaşlara duyurmak amacıyla 15 Kasım 2017 tarihinde, Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet DANIŞ'in teşrifleriyle "2.Kamu-Özel Sektör Tarımsal Ar-Ge & İnovasyon Buluşması " başlıklı bir organizasyon gerçekleştirmiştir. Bu organizasyona Enstitümüzden, Müdürümüz Ziraat Yüksek Mühendisi Reşat YILDIZ ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ferrin Ferda AŞIK katılmışlardır. Ayrıca bu fuaye alanında 50 Araştırma Enstitüsünün çalışmalarının sergilendiği stantlara özel sektörden katılımcılar ilgi göstermiştir. Söz konusu organizasyona gıda ve tarımsal alanlarda faaliyette bulunan özel sektör yöneticileri, üniversitelerden öğretim üyeleri, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Bakanlığımız birimlerinden katılım olmuştur.

''