Tarihçe

​Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Bakanlar Kurulunun 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi, 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer kısmında yayınlanarak, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak, Osmaniye İlinde "Yağlı Tohumlar Araştırma İstasyonu Müdürlüğü" kurulmuştur. 07.01.2013 tarihinde sözkonusu araştırma istasyonumuz faaliyetlerine başlamıştır.

06/05/2015 tarih ve 2015/7706 sayılı kararname ile Kurumumuzun ünvanı Yağlı Tohumlar Araştırma İstasyonu Müdürlüğü iken, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

 

''