21.3.2018 / Gösterim Sayısı : 144

iŞÇİ SINAV SONUÇLARI İLE İLGİLİ İLAN

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların düzenlendiği Tebliğde belirlenen kriterler dahilinde 21.03.2018 Çarşamba günü saat: 10:00’da Enstitümüz toplantı salonunda yazılı sınav yapılmıştır.

Komisyonumuz yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmiş, bu çerçevede yazılı sınava katılanların ad-soyad, sınavda aldıkları puan ve başarı durumlarını gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır.Adı-Soyadı


Sınav Puanı

Başarı Durumu

Fatma BAYAZİT


85 (Seksenbeş)

Başarılı

Dilek TÜLEK


80 (Seksen)

Başarılı

Sabiha ŞENEL


80 (Seksen)

Başarılı

Şengül ÇİNE


70 (Yetmiş)

Başarılı

Tuğçe TURAN


70 (Yetmiş)

Başarılı

Filiz ÇİNE


80 (Seksen)

Başarılı
''