10.2.2017 / Gösterim Sayısı : 712

Kamu Oyuna Saygı İle Duyurulur

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 48 araştırma enstitüsü ve Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin ülkemizin tarım alanındaki ihtiyacı olan bilgi, teknoloji ve inovasyonun gerçekleştirilmesi ve bakanlığımız hedeflerine uygun şekilde milli tarım projesi kapsamında havza, konu ve ürün bazında uzmanlaşması ve inovasyon kapasitesinin artırılması için tüm enstitülerin görev ve yetkileri ile ilgili bir düzenleme yapılmaktadır.

Bu düzenlemede hiç bir enstitü kapatılmayacak veya küçültülmeyecek aksine kendi görev alanında ulusal ve uluslararası anlamda uzmanlaşmış bir kurum olmak üzere güçlendirilecektir. Ayrıca enstitülerimizin ilgili kamu ve özel sektör kurumları ile çalışabilecek düzeye ulaştırılması hedeflenmekte olup, bu amaçla en kısa zamanda tüm enstitülerimizde Özel Sektör Araştırma Ofisleri açılacaktır.

Ayrıca Şanlıurfa ilinde bulunan "GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" ile İzmir ilinde bulunan "Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü" dünyanın en büyük uluslararası tarımsal araştırma örgütleri olan Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu (CGIAR) ve Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi (MAYZEM/CIHEAM) ile ilişkili kurumlar haline getirilerek, dünyada ve bölgemizde lider Ar-Ge ve Eğitim yapan kurumlar haline getirilmesi için çalışmalar hızla devam edecektir. 10 Şubat 2017.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur​

''