Yürütülen Araştırma Projeleri

1. Orta Anadolu Patates Islahı ve Doku Kültürü Çalışmaları Projesi (2016-2020)

2. Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates Çeşit Islahı Projesi (2015-2019)

3. Niğde ve Nevşehir Koşullarında Farklı İkim Nöbeti Sistemlerinin Patateste Verim ve Kalite Özellikleri İle Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri Projesi (2012-2016)

4. Türkiye’de Mevcut Bazı Patates Çeşitleri İle Islah Programından Gelen Klonların Patates Siğil Hastalığına Dayanıklılıklarının Moleküler Belirteçler İle Belirlenmesi (2013-2016)

5. Patates İleri Islah Hatlarının Meristem Kültürüyle Yenilenmesi ve Farklı Lokasyonlardaki Performanslarına Göre Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1003) (2015-2019)

6. Patateste Kuraklığa Toleranslı Çeşit Islah Programının Başlatılması ve Aday Moleküler Seleksiyon Markörlerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK 1001) (2016-2019)

7. Ana Ürün Patates Üretiminde Azotlu Gübre Uygulamalarının Optimizasyonu Üzerine Araştırmalar (2013-2016)

8. Patates Mini Yumru Üretiminde Aeroponik Ve Topraklı Ortam Yöntemlerinin Verim Ve Verim Unsurları Yönleriyle Karşılaştırılması (2015-2018)

9. Geliştirilen Yerli Patates Çeşitlerinin ve Yetiştirme Tekniklerinin Niğde, Nevşehir ve Konya Bölgesi Üreticilerine Yayın Projesi (2016-2018)


​​
''