Önemli Araştırma Çıktıları

1. Yemeklik ve tohumluk alanların ayrılması konusunda adım atılarak; Sivas, Kayseri, Konya, Tokat, Kahramanmaraş, Eskişehir, Erzincan, Erzurum,  Niğde (Çamradı-Üçkapılı köyü) illerinde yaklaşık 208. 000 hektarlık alan farklı kademelerde tohumluk patates üretim alanı olarak belirlenmiş ve şu anda tohumluk üretimlerinin büyük çoğunluğu bu bölgelerde yapılmaktadır.


2.Kuruluşumuzda doku kültürü laboratuvarı ve tam kontrollü seralar kurularak hastalıklardan ari  yüksek kademede tohumluk üretilmeye başlanmıştır.


3. Enstitümüz bünyesinde yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2007-2016 yılları arasında ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 650.000 adet melez patates tohumu elde edilerek “Patates Genetik Tabanı” oluşturulmuş ve patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurulmuştur.


4.Yaptığımız çalışmalar sonucu özel sektör doku kültürü ile tohumluk üretim izni almışlar ve tohumluk üretimi yapabilecek doku kültürü sistemlerini kurmuşlardır.


5.Yaptığımız Araştırmaların özel sektör tarafından uygulanması sonucu; 2012 yılı üretimlerinden, 2013 yılında ilk kez 2300 ton yerli üretim patates tohumluğu ihraç edilmiştir.​ 2014 yılında ise 3500 ton olmuştur.


6. Araştırma çalışmaları dahilinde ilk yerli patates çeşit adaylarımız tescil edilmiştir. Kurulan alt yapı ile her yıl ikişer çeşit aday tescile sunulabilecektir.


7. Patatesin içinde bulunduğu ekim nöbeti modelleri geliştirilmiştir. 


8. Piyasada kullanılan tescilli patates çeşitlerinin tamamına yakını Kuruluşumuz çalışmaları sonucunda tescil edilmiş ve üreticilerin hizmetine sunulmuştur.


9.2011-2012 yıllarında siğile dayanıklı çeşitlerin belirlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda Megusta çeşidi patates siğili yönünden belirti vermeyen çeşit olarak tespit edilmiştir.​


10. Patates siğili hastalığına dayanıklı çeşitlerin moleküler markörlerle belirlenmesi amacıyla çalışmalar Enstitümüz bünyesinde başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan üç yıllık seleksiyon çalışmaları sonucunda; PAİ-12-11-76 ve PAİ-12-11-143 klonları patates siğil hastalığına dayanıklı klonlar olarak belirlenerek doku kültürü yöntemiyle sağlıklı çoğaltım programına alınmıştır. Yeterli sayıda tohumluğa ulaşıldığında bu klonlar ile tescil denemelerine başvurulacaktır.


11. 1 Nisan 2015 tarihinde ONARAN 2015 ve FATİH isimli İlk Yerli Patates Çeşidimiz Tescil ettirilmiş ve tohumluk üretim çalışmalarına başlanmıştır.​ 19.04.2016 tarihinde NAHİTA, ÜNLENEN ve NAM ismiyle 3 adet daha yerli pataes tescil ettirilmiştir. 14.04.2017 tarihinde ÇAĞLI, LEVENTBEY ve MURATBEY tarihinde ise 3 adet daha yerli patates tescil ettirilerek toplamda 8 adet yerli patates çeşidi ülke tarımına kazandırıldı. 

''