24.11.2016 / Gösterim Sayısı : 533

Karadeniz Alabalığı Yeni Kültür Hattı Tescil Süreci

#Alabalık Yeni Hat

Enstitümüz 1998 yılından itibaren Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) ile ilgili proje çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalarla söz konusu balığın biyoekolojisi ve kültür özellikleri belirlenmiştir. 2007-2010 yılları arasında çalışılan "Karadeniz Alabalığının Üreticilere Kazandırılması" projesi kapsamında Bölgemizdeki birçok tatlısu işletmesine damızlık, yumurta ve yavru balık verilerek türün yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Proje çalışmalarında, türün yetiştiriciliğine yönelik özel sektör katılımlı eğitimler yapılmıştır. Uygulamada yaşanan yavaş büyüme ve larval aşamadaki kayıpların önlenmesi amacıyla 2011-2014 yıllarında "Karadeniz Alabalığının Besin İhtiyacının Belirlenmesi" isimli proje tamamlanarak türe özgü yem formülasyonları belirlenmiştir.

Farklı proje çalışmalarıyla birlikte asıl hedefimiz olan ıslah çalışmaları da yürütülmüştür. Özel sektörün yetiştiricilik talepleri ön plana alınarak uygulanan seçicilik programı ile türün kültür özellikleri iyileştirilmiştir. Elde edilen beşinci nesil balıklarla yapılan çalışmalarda yeni kültür hattının özellikleri belirlenmiştir. Çalışmalarımız halen altıncı nesil bireylerin üretimiyle devam etmektedir.

 

Yeni kültür hattı (SUMAE-1) Karadeniz alabalıklarının özellikleri:

  • Geç cinsi olgunluğa ulaşan damızlık stok (erkek bireyler 1+, dişi bireyler 2+ yaşında),
  • Anaçlarda yüksek yumurta verimi (2728,23±756,56 kg anaç/adet),
  • Yüksek döllenme oranı (98.25±1.81),
  • Smolt aşamaya kadar yüksek yaşama oranı (%83) (smolt aşamasından sonra ölüm oranı istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur),
  • Smolt boya erken büyüme (10. ayda smolt boy (12.67±0.69cm, 19.84±3.16g)),
  • Smolt boy sonrası deniz suyunda hızlı büyüme (Kasım-Haziran ayları arasında deniz kafeslerinde porsiyonluk üstü (315,7±55,2g) ağırlığa ulaşma),
  • Doğal vücut formu muhafaza edilmiş bireyler (Kondisyon faktörü 1.10±0.10),
  • Su kolonundan ve havuz zemininden yem alabilen bireyler.  

 

''