3.5.2016 / Gösterim Sayısı : 1942

2016 Yılı Staj Başvuru Sonuçları

2016 Yılı Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Listesi İçin Lütfen Tıklayınız.


ÖNEMLİ NOT: Aşağıda istenilen belgelerin öğrenci staja başlamadan önce kurumumuza elden teslim etmesi gerekmektedir. (Posta, kargo vb. yollarla  belge gönderimi kabul edilmemektedir.)


Staj Başvurusu Kabul Edilenlerden İstenen Belgeler

Başvurusu kabul edilen öğrencilerden eğitim gördükleri kurumları vasıtasıyla istenen belgeler

  1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan enstitüye hitaben yazılmış olan staj tarihi, süresini ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı
  2. Fotoğraflı öğrenci belgesi (ASLI)
  3.  ''İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin'' stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren ''SGK Sigortalı işe giriş bildirgesi'' formu,
  4. Staj değerlendirme formu /staj defteri
  5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  7. Öğrenci hesap IBAN numarası bilgisi.
''