Staj

Enstitümüz 2015 yılı içerisinde 17 farklı üniversiteden/ fakülteden 32 stajyer öğrenci kabul etmiştir. Öğrencilerimiz stajlarını başarıyla tamamlamışlardır.

2016 yılı için staj başvurularımız yoğun talep nedeniyle sona ermiştir.​


Örnek staj başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsniz.

(Gelecek yıllarda başvuru yapacak öğrencilerimiz için)

Staj Başvuru Formu


Staj Başvurusu Kabul Edilenlerden İstenen Belgeler

Başvurusu kabul edilen öğrencilerden eğitim gördükleri kurumları vasıtasıyla istenen belgeler

  1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan enstitüye hitaben yazılmış olan staj tarihi, süresini ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı
  2. Fotoğraflı öğrenci belgesi (ASLI)
  3.  ''İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin'' stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren ''SGK Sigortalı işe giriş bildirgesi'' formu,
  4. Staj değerlendirme formu /staj defteri
  5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  7. Öğrenci hesap IBAN numarası bilgisi.​


''