Tarihçe

Enstitü 1926 yılında "Umumi Ziraat Laboratuarı" olarak kurulmuştur. 1951 yılında kuruluş bünyesine "Teknoloji ve Kimya Laboratuarı" nın katılmasıyla adı 1952 yılında "Ankara Zirai Araştırma Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. Daha sonra enstitü, Serin İklim Tahılları Koordinatörlük görevini üstlenmiş, 1974 yılında yeniden yapılandırılarak "Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü" adı verilmiştir. Kuruluş, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın 1986 yılında araştırma enstitülerini yeniden düzenlenmesi kapsamında "Çayır Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü" ile birleştirilerek bugünkü "Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü" adını almıştır.

''