Politikalarımız

Kalite Politikamız​

 • ISO 9001 KALİTE YÖ​NETİM SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI​
 • KURUMSALLAŞMAK
 • ZİHİNSEL KATILIM
 • ÇALIŞMA ORTAMINI SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
 • ZAMANI EKONOMİK KULLANMAK
 • MOTİVASYON
 • TEKNOLOJİNİN TAKİBİ
 • VERİMLİLİK
 • ULUSAL / ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUK
 • KALİTELİ ÜRETİM VE HİZMET
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
 • SÜREKLİ GELİŞME
 • EKİP ÇALIŞMASI
 • ÇALIŞANLARIN MUTLULUĞU

Çevre Politikamız

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü olarak;
​Kurumumuz çalışan tüm personelinin çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımızı,

Bu bağlamda; resmi gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi koruyacağımızı,

Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını enstitümüzün ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için enstitümüzün tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğimizi,
TAAHHÜT EDERİZ​.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü olarak ;
En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,

Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,

Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle "sıfır iş kazası" hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı;
TAAHHÜT EDERİZ

''