25.8.2014

Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü

Misyon:

Türkiye'de yetiştirilen tarla bitkileri genetik kaynakları materyali (yerel çeşitler/köy popülasyonları, kültür bitkilerinin yabani akrabaları, doğada mevcut diğer yabani türler ve geçit formları), ıslah edilmiş/geliştirilmiş çeşitleri ve bazı önemli karakterlere sahip ıslah hatları ile nadir, endemik ve tehdit altındaki bitki türlerini tespit etmek, toplamak, muhafaza altına almak ve bu materyalleri morfolojik ve moleküler olarak karakterize etmektir.

Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik halkın bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmalarında rol almak, akademik çalışmalara işbirliği ve katkı sağlamak, ülkemizde ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları takip etmek ve uygulamaktır.

 Vizyon :

Biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ile ilgili konularda düşünce, öneri ve politikalar üreterek daha güçlü ve etkin rol oynayan bir gen bankası haline gelmektir.

Tarihçe :

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde 1988 yılında güvenlik yedeklemesi amacıyla 44 adet derin dondurucudan oluşan bir gen bankası kurulmuştur. Daha sonra 2010 yılında 250.000 örnek kapasiteli dünyanın sayılı gen bankalarından birisi olan Türkiye Tohum Gen Bankası hizmete girmiştir.

Türkiye Tohum Gen Bankası : 

Toplam 1040 m3 soğuk alan hacmi ile dünyanın önde gelen gen bankaları arasında yer almaktadır. 853 taksondan 61.560 adet tohum örneği bulunmaktadır. 60.000 örnek kapasiteli Herbaryumda şu anda 6.000 adet örnek yer almaktadır.

 Türkiye Tohum Gen Bankası ​Tanıtım Broşür


Türkiye Tohum Gen Bankası Birimleri :

 1. Dokümantasyon
 2. Tohum Temizleme
 3. Tohum Fizyolojisi Laboratuvarı
 4. Kurutma Odası
 5. Paketleme Odası
 6. Tohum Muhafaza Odaları                                                           
 7. Üretme ve Yenileme
 8. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
 9. Herbaryum

Projeler :

Türkiye Tohum Gen Bankası'nda 5 devam eden, 7 sonuçlanan ve 10 katkıda bulunulan olmak üzere toplam 22 proje yürütülmektedir.

Devam Eden Projelerimiz

 1. Bitki Genetik Kaynakları Muhafazası (Sürekli Proje) (TAGEM) (2014-2018)
 2.  Türkiye Tohum Gen Bankası Ulusal Endemik Türlerde DNA Barkodlama Projesi (TAGEM) (2017-2019)
 3.  İç Anadolu Bölgesindeki Bazı Yerel Çeşitlerin Toplanması, Muhafazası ve Biyokaçakcılıkla Mücadele Projesi- TÜRKTOB (2017-2018)
 4. Ulusal Dijital Herbaryum Veritabanı (TAGEM) (2017-2021)
 5. Lens Mill. (Leguminosae) Cinsinde Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Korunması (TAGEM) (2017-2019)

Sonuçlanan Projelerimiz

 1.  Tohumun Yolculuğu (TÜBİTAK 4004) (2013)
 2. Eğriova Florası (TAGEM) (2013-2015)
 3. Ankara İlinde Yerel Ayaş Domates Tohumluğunun Toplanması ve Muhafazası (TAGEM) (2013-2015)
 4. Ankara İlinde Tehdit Altında Bulunan Endemik Bitki Türlerinin Ex-Situ Muhafazası (TAGEM) (2013-2015)
 5. Türkiye Orijinli Tarla Bitkilerinin Toplanması ve Sergilenmesi Projesi (EXPO-2016)
 6. Bazı Yerel Makarnalık Buğday Genotiplerinin Kuraklığa Toleransı Yönünden Morfolojik Karakterizasyonu, Kalite Özellikleri ve Sarı Pas Hastalığına Reaksiyonları İle Bazı Makarnalık Çeşitlerin Moleküler Özelliklerinin Belirlenmesi (TAGEM) (2013-2016)
 7. Tohumun Yolculuğu 2 (TÜBİTAK 4004) (2016-2017) 

Katkıda Bulunulan Projelerimiz

 1. Türkiye'nin Crambe Türlerinin Taksonomik Olarak Değerlendirilmesi ve Yağ İçeriğinin ve Yağ Asiti Kompozisyonlarının Belirlenerek Tarıma Uygun Türlerin Belirlenmesi (TAGEM) (2013-2015)
 2. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Karakterizasyonu ve Muhafazası (TAGEM) (2014-2016)
 3. Orta Anadolu Bölgesinden Toplanan Korunga (Onobrychis spp L.) Bitkilerinin Karakterizasyonu (TAGEM) (2013-2015)
 4.  İstanbul Ticaret Borsası Stoklarında Bulunan 50 Yıldan Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Araştırılması (İstanbul Ticaret Borsası) (2012-2016)
 5. Türkiye’nin Bitkisel Biyoçeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanıma İlişkin Sorunları ve Çözüm Önerileri (TAGEM) (2015)
 6. Arpa Köy Çeşitleri ve Yabani Arpa (Hordeum spontaneum) Populasyonlarının Arpa Yaprak Lekesi ve Ağbenek Hastalıklarına Karşı Reaksiyonları ve Hastalık Etmenlerinin Patotiplerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK) (2013-2016)
 7. Türkiye’nin Buğday Atlası (WWF) (2016)
 8. Bazı Aspir (Carthamus L., Asteraceae) Kültür ve Yabani Türlerinin Patojen  Bakterilere Karşı Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması
 9. Biodiversity for Food and Nutrition Project (FAO-GEF) (2013-2018)
 10. Addressing the challenges of climate change for sustainable food security in Turkey, Iran and  Morocco, through the creation and dissemination of an international database to promote the use of  wheat genetic resources and increase genetic gains (FAO) (2013-2016)

''