25.8.2014

Tarım Ekonomisi Bölümü

​Misyonu:

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Doğrultusunda;

- Öncelikli olarak Enstitünün görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırma faaliyetlerini yürütmek,

Kırsal alandaki üreticilerin üretim ve gelirlerini artırarak genel yaşam koşullarını iyileştirmek ve Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla;

- Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kırsal ve tarımsal ekonomilere yönelik, çevre ekonomisi, tarımsal pazarlama, tarımsal işletmecilik, tarımsal yayım, örgütlenme, tarım politikaları, kırsal sosyoloji ve benzeri konularda proje hazırlamak ve yürütmek,

- Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırmalar yapmak,

- Kuruluşumuz bünyesinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerinin etki değerleme çalışmalarını yapmak,

- Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak ve yurtiçi yurtdışı kaynaklı projeler geliştirmek ve yürütmek ve

- Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmektir.

Vizyonu:

Multidisipliner bir yaklaşımla Sosyo-ekonomik araştırmalar yürütmek, araştırma ve politikalara yön verecek bilgi ve veri sağlayan, sosyo-ekonomik problemlere yönelik çözüm önerileri getiren daha güçlü bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektir.

 

Tarihçe:

Ekonomi ve İstatistik Bölümü olarak uzun yıllar faaliyetlerini sürdüren bölümümüz 1999 2012 yılları arasında ağırlıklı olarak eğitim ve yayım çalışmalarının yürütüldüğü Eğitim ve Yayım Bölümü olarak isimlendirilmiştir. 2012 yılında ise Tarım Ekonomisi Bölümü olarak yeniden adlandırılmıştır.

2012 yılına kadar Eğitim ve Yayım Bölümü olarak faaliyetini sürdüren bölümde:

- Eğitim ve bilimsel toplantıların organizasyonu (kongre, sempozyum, panel v.b.), araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılması, yayın ve yayım çalışmaları yürütülmüş,

- Her yıl düzenli olarak İç Anadolu ve Geçit Bölgesindeki 13 ilin İl Müdürlüğü personeli ve çiftçilerinin, katılımı ile Haymana Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Araştırma ve Üretme Çiftliği'nde organize edilen çiftçi günlerinde, Enstitü tarafından geliştirilen çeşitler ve üretim teknikleri hakkında konu uzmanları tarafından bilgi verilmiş,

- Türkiye genelinde düzenlenen Tarım Fuarlarına Enstitümüzce katılım sağlanarak, geliştirilen çeşitler ve yeni teknolojiler üretici, sanayici ve özel sektöre tanıtılmış,

- Yeni geliştirilen çeşit ve teknolojilerin kullanıcılara aktarılması ve araştırma-yayım-üretici koordinasyonunu sağlamak amacıyla Bölge Bilgi Alışveriş toplantıları düzenlenmiş,

-Bölge çiftçisinin sosyo-ekonomik ve tarımsal yapısını belirlemek amacıyla sörveyler yapılmış,

- Araştırmacı, yayımcı ve stajyer eğitimleri organize edilmiş ve

- Ulusal ve uluslar arası düzeyde Sosyo-ekonomik projeler yürütülmüştür.

TAGEM PROJELERİ

DEVAM EDEN PROJELER

Bölümümüz Tarafından Liderliği Yapılan Projeler

 • Arpa İşleyen Sanayinin Talep Yapısının Üretici ve İşleme Sanayi bazında İncelenmesi, Konya İli Örneği (2015-2016) /TAGEM​
 • Türkiye'de Yemeklik Dane Baklagillerin Üretim ve Tüketim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi  (2016-2017) /TAGEM  
 • Ankara Ekolojik Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2013-2017) /TAGEM 
 • Yozgat Baklagil Yayım Projesi (2014-2016) /EYYDB
 • İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye'de Tarımda Etkilerinin Değerlendirilmesi (2014-2015) / TAGEM-Ankara Üniversitesi Ar-Ge Projesi
 • Korumalı Tarım Sisteminin Çankırı İlinde Yaygınlaştırılması Projesi (2015-2017)/EYYDB

SONUÇLANMIŞ PROJELER

 • Orta Anadolu da Mera Alanlarının Geliştirilmesini ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmasını Engelleyen Sosyo-Ekonomik Problemler ve Çözüm Yollarının Tespiti (2003)/ TAGEM
 • Orta Anadolu Bölgesinde Baklagil (Nohut, Mercimek) Tarımını Sınırlandıran Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Tespiti (2004)/TAGEM
 • Orta Anadolu Ve Batı Geçit Bölgesinde Buğday Üretiminde Kullanılan Teknolojilerin Belirlenmesi (2006)/TAGEM
 • Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgesinde Buğday Çeşitlerinin Yaygınlığının İzlenmesi Projesi (2010-2015) TAGEM
 • Ankara, Çorum ve Kayseri İllerinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (2011-2012) /TAGEM
 • Korumalı Tarım Sisteminin Kırıkkale İlinde Yaygınlaştırılması Projesi (2012-2014) / EYYDB
 • Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Un Sanayisinde Kullanım Durumu, Ekmek Fırınlarının Un Tercihi ve Ekmekte Tüketici İstekleri (2014-2015) /TAGEM

ULUSLARARASI PROJELER

DEVAM EDEN PROJELER

 • İnsan Refahı ve Beslenmesinin İyileştirilmesi için Biyoçeşitlilik Koruma ve Sürdürülebilir Kullanımının Düzenlenmesi Projesi (2012-2017) / GTHB-TAGEM-GEF (Sosyo-ekonomi koordinatörlüğü)

SONUÇLANMIŞ PROJELER

 • Status of Durum Wheat Production in Turkey A Socioeconomic Study (1998) /Wanaddin Project-ICARDA
 • Adoption and Impacts of Improved Winter and Spring Wheat Varieties in Turkey (2008) /ICARDA
 • Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına Uygun Olarak Sürdürülebilir Mera Yönetim Metotlarının Geliştirilmesi Projesi (2009) /AB Projesi-Hollanda Destekli
 • Yerel Çeşitlerin Toplanması ve Islahı Projesi (2011)/ ICARDA

 

TÜBİTAK

 • Tarladan Sofraya Ekmeğin Hikayesi (2013) /TÜBİTAK-4004​
 • Biyoteknolojiye Genç Bakış (2014) /TÜBİTAK-4004​


''