25.8.2014

Üretme ve İşletme Bölümü


Görevi ve Çalışma Alanı :

-           Enstitümüzce ıslah edilen/geliştirilen çeşitler ile diğer firmalara ait üretim sözleşmeli çeşitlerin (serin iklim tahılları, yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri) orijinal kademede tohumluk üretimleri yapılmaktadır. Tohumluk üretim faaliyetleri; il merkezine yaklaşık 45 km mesafede ve Ankara ili Gölbaşı ilçe sınırları içinde bulunan İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde, yaklaşık 3.500 da alanda ve genellikle tahıl-nadas münavebe sistemi ile yürütülmekte olup sertifikasyon sistemi kapsamında yıllık ortalama 150-200 ton tohumluk üretimi gerçekleştirilmektedir.

2016 Yılında Sertifikalı Tohumluk Üretimi Yapılan Çeşitler:

ArpaBuğdayNohutMercimekKuru Fasulye
AkarBayraktar 2000Akçin 91Ankara YeşiliBerrak
Avcı 2002Demir 2000DikbaşCeren 
AydanhanımGün 91Er 99Çiftçi 
Burakbeyİkizce 96GökçeMeyveci 2001 
Bülbül 89KenanbeyUzunlu 99 
Çetin 2000Tosunbey   
ÖzenZencirci 2002   
Tarm 92Çeşit 1252   
YalınEminbey   
ZeynelağaKızıltan 91   
DurusuMirzabey 2000   
Efes 98    
Erciyes    
Yıldız    

 

-           Bölümümüzde, Enstitümüz bölüm ve birimlerinin araştırma ve denemeleri için gerekli destek faaliyetleri yürütülmektedir. Başlıca destek faaliyetleri: ekim yapılacak tarlaların tesviye ve ıslahı, toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, sulama, kimyasal mücadele gibi tarımsal faaliyetler ile birlikte yoğun işgücüne ihtiyaç duyulan belirli dönemlerde iş gücü desteği sağlanması işleridir.

-           Çalışma sahası içinde çevre düzenleme, arazi ıslah ve parselasyonu, alet-makineler ile sabit yapı-tesislerin bakım ve onarımı gibi işletme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Üretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği tarlaları da anlaşmalı olarak kullanılmaktadır. Bölüm faaliyetleri; 3 teknik ve 36 işçi (6 daimi ve 30 mevsimlik) olmak üzere hâlihazırda toplam 39 personel tarafından yürütülmektedir.

Çalışmalar :

Tohumluk Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılan orijinal kademede tohumluk üretiminde; tarla hazırlığı, ekim, sulama, gübreleme, tarımsal mücadele (yabancı otlar, hastalık ve zararlılar ile), tarla temizliği, yabancı çekimi, hasat, tohum temizleme ve ambalajlama aşamalarında, gerekli tüm tarımsal uygulamalar teknolojik gelişmelere uygun ve hassas olarak gerçekleştirilmektedir.

-           Tarımsal sulamada; 2015 yılında tam olarak faaliyete geçirilmiş olan "Frekans Konvertörlü Kapalı (yer altı) Sulama Sistemi" kullanılmakta olup bu sistem ile: göletten alınan sulama suyunun dinlendirme havuzuna alındıktan sonra yeraltı boruları vasıtasıyla parsel başlarına kadar ulaşması sağlanmakta ve sulama makineleri ile sulama gerçekleştirilmektedir. 


-           Çiftlikte bulunan tohumluk üretim parsellerinin ihtiyaca uygun olarak parselasyon işlemleri (kadastral geçerliliği olmayan) 2015 yılında tamamlanmış ve bu kapsamda her parsel sınırına -parsel bilgilerini içerir- parsel direkleri dikilmiştir.

-           Tohum temizliğinde; çiftlikte kurulu selektörhanede modern ekipman ve cihazlar (optik ayıklama yapan otomatik renk ayırma -sortex- cihazı, triyör, hassas eleme tekneleri, gravity seperatörü, otomatik taş ayırıcı gibi) kullanılmaktadır.

-           Tarım alanında meydana gelen yenilikler takip edilmekte ve alet-makine parkımız modernize edilerek iyileştirilmektedir. Hasat ve harman kayıplarının en aza indirilmesi gayesi ile 2016 yılı sonunda yeni teknolojiye uygun bir biçerdöver alımı gerçekleştirilmiştir. Tarım alet ve makinelerinin muhafazası için ihtiyaç duyulan hangar yapımında da sona yaklaşılmış olup 2017 yılı içinde tam olarak kullanılabilecektir.

Kademeli Tohumluk Üretim Süreci :

-           Islahçısı tarafından üretilen ve sertifikalandırıldıktan sonra bölümümüze gönderilen elit tohumluklar, önceden tarla hazırlığı yapılmış ve her bir çeşit için özel olarak ayrılmış olan parsellere, tohum ilaçlamaları (mantari hastalıklar ve gerekiyorsa toprak zararlıları için) yapıldıktan sonra pnömatik (havalı) mibzerlerle -uygun sıklıkta- ekilmektedir.

-           Ekilen çeşitler için süresi içinde beyanname verilmektedir.

-           Üretilecek tohumluğun, ait olduğu sınıf ve kademenin sertifikasını alabilmesi için tarla ve laboratuvar kontrollerinden geçmesi gerekmektedir. Periyodik tarla işlemlerinden ve tarla kontrollerinden (ön bitki, yabancı bitki, izolasyon mesafesi uygunluğu, hastalıklı bitki vs. yönüyle) sonra elde edilen ve temizlenen orijinal tohumluklar, tahıllar için mantari hastalıklara; baklagiller için ise tohum böceklerine karşı kimyasal mücadele yapıldıktan sonra azami ambalaj ağırlığı dikkate alınarak ve bez çuvallar kullanılarak ambalajlanmaktadır.

-           Ambalajlanan ve etiketlenen tohumluklar, numunesi verilmek üzere tohum ambarına gönderilmektedir. Tohum ambarında bez çuvallarda muhafaza edilen aday kademeli tohumluk partilerinden, teknik talimatlara uygun olarak 4'er adet -her biri asgari miktardan az olmamak üzere- tohumluk numunesi alınarak görevli sertifikasyon kuruşuna gönderilmektedir.

-           Laboratuvar analizleri neticesinde sertifikasını kazanan kademeli tohumluklar, her bir çeşit için ayrı ayrı sözleşme yapılmış olan kuruluş veya firmalara bildirildikten sonra, Enstitümüz Döner Sermaye Birimi ile koordineli olarak ve ambar görevlisinin sorumluluğunda, tohumluk sevkiyatı gerçekleştirilmektedir.​

Üretme ve İşletme Bölümü'ne ait broşür için lütfen tıklayınız.​​​


''