25.8.2014

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Tanıtım Broşürü

Biyoteknoloji Araştırma Merkezimizin resmi açılışı Eski Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU tarafından 25 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Biyoteknoloji; hücre ve doku kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji ve biyokimya gibi temel bilimler ve doğa bilimleri yanında DNA teknolojisi, genetik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanılarak, bitki, hayvan veya mikroorganizmaların insana ve çevreye yararlı bir ürün üretmek, AR-GE’ye hizmet veya bir problemi çözmek amacıyla kullanılması olarak tanımlanır.
Biyoteknoloji Araştırma Merkezi;
4 Milyon TL bütçe ile Kalkınma Bakanlığı (DPT) Projesi ile tamamlanmıştır.
720 m2’lik bir alan üzerine üç katlı olarak inşaa edilmiştir. 
550 m2 alanda moleküler ve mikrobiyal AR-GE çalışmalarının yapıldığı 7 laboratuvara sahiptir.
Eğitim, konferans ve toplantı salonları mevcuttur. 
Tam kontrollü üç bölmeli 300 m2 deneme serası mevcuttur.
           Biyoteknoloji Araştırma Merkezi 3 Birim Başkanlığından oluşmaktadır:
1. Moleküler Bitki Islahı Birimi
2. Doku Kültürü ve Genetik Transformasyon Birimi
3. Mikrobiyal Biyoteknoloji Birimi
Merkezde 1 doçent, 10 doktora, 10 yüksek lisans derecesine sahip, toplam 21 araştırmacı, 1 laborant, 3 yardımcı personel olmak üzere 25 personel görev yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bakanlığımıza tahsis ettiği Yurtdışında Lisans Üstü Eğitim Programı kapsamında, 3 araştırmacı İngiltere’de Yüksek Lisanslarını tamamlayarak merkezimizde çalışmaya başlamıştır. “İKS İŞ TANIMLARI”  kapsamında Merkezimizde çalışan tüm araştırmacı personele AR-GE Uzmanı ünvanı verilmiştir. Merkezde TÜBİTAK, TAGEM, ÜNİVERSİTE BAP, KALKINMA BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖR destekli toplam 49 proje çalışması olup, ulusal ve uluslararası eğitimler yanı sıra stajyer öğrencilere de eğitimler verilmektedir. 
Biyoteknoloji Araştırma Merkezinde gıda, tarım, yem, hayvancılık, bitki sağlığı ve toprak-su kaynakları sektörünün sorunlarına yönelik AR-GE uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Canlı türlerinin hücre, doku, organ ve genetik yapılarının incelenmesi, genetik çeşitliliğin belirlenmesi, gen haritalarının çıkarılması, genetik akrabalıklarının ortaya konulması,
Bitki hastalıklarının genetik temellerinin araştırılması, erken teşhisi ve tedavisi, 
Gıda, tarım ve yem endüstrisinden biyogübre sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan mikroorganizmaların genetik tanımlaması,
Gıda, tarım, yem ve sağlık sektörüne hammadde sağlayacak protein, enzim ve ilaç etken maddelerin üretilmesi, patente konu biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi,
Bitkilerin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi, değerli kimyasal ürünlerin ve bitkisel ilaçların eldesine yönelik araştırmaların yapılması,
Stres faktörlerine (hastalık, kuraklık, tuzluluk vb.) dayanıklı ve yüksek kalite değerine sahip bitkilerin laboratuvarda seçilmesi,
12-15 yıl süren bitki ıslahı süresinin 4-5 yıl kısaltılarak daha etkin ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi,
Ülkemizin tohumculuk sektörünün gelişmesini hızlandıracak ve uluslararası rekabet gücünü daha da arttıracak AR-GE uygulamalarının hayata geçirilmesi. ''