25.8.2014

Kalite Değerlendirme ve Gıda


Kalite; melezden tescile, üretimden son ürüne...​​

Bölümümüzde; Ülkesel anlamda ıslah materyalinin kalite özellikleri tanımlanmakta, ıslah programlarına seleksiyon için veri sağlanmakta, ekmeklik ve makarnalık buğday, maltlık ve yemlik arpa, yemeklik tane baklagiller de kalite araştırmaları yapılmakta ve yetiştirme tekniği uygulamalarının kaliteye etkisini belirlemek için projeler yürütülmektedir.

Buğday, arpa, nohut ve mercimekte araştırma yürüten ıslah  kuruluşlarına​​​​, üniversitelere, özel sektöre, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’ne ve TÜRKİYE/CIMMYT/ICARDA’ya ait materyalde ıslahın ilk aşamasından  tescile kadar tüm kademelerde kalite analizi yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalarda;

  • Islah materyalinin hızlı ve güvenilir yöntemlerle analiz edilebilmesi için yeni yöntemler geliştirilmekte,

  • Tüm çeşitlerin kalite düzeyleri yönünden sınıflandırılması amaçlanmakta,

  • Farklı ürün grupları için farklı parametrelerde NIR/NIT teknolojisi ile çalışan cihazlarda kullanılmak üzere kalibrasyon eşitlikleri geliştirilmekte,

  • Kalite ve teknoloji konusundaki birikimler, teorik ve uygulamalı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programlarıyla​​​ katılımcılara aktarılmaktadır.''