25.8.2014

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bölümünün tarihi süreci Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü dönemine kadar uzanmaktadır. 1952 yılında kurulan bu enstitü, 1986 yılında araştırma enstitülerinin yeniden yapılanması kapsamında bakanlık emriyle “Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü” ile birleştirilmiş ve bugünkü “Tarla Bitkileri Merkez Araştırma ​Enstitüsü” adını almıştır.

Bu dönemde bölüm çalışmaları ıslah bölümü çatısı altında yürütülmüştür.

1998 yılında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün enstitülerde Çayır Mera ve Yem Bitkileri bölümünün kurulması yönündeki talimatları doğrultusunda enstitümüzde Çayır Mera ve Yem Bitkisi Bölümü oluşturulmuş, bu tarihten sonra görev ve sorumluluklarını bu isim altında sürdürmüştür.

Çeşit Islah Çalış​​maları:

Bölümümüzde yonca​, fiğ, korunga, mürdümük ve buğdaygil yem bitkileri konularında çeşit ıslahı, tohum üretimi ve yetiştirme tekniği ile ilgili   projeler yürütülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda yoncada 1, fiğde 16, korungada 1, çayır düğmesinde 1, mürdümükte 1 adet olmak üzere toplam 20 adet çeşit tescil ettirilmiştir. Buna ilaveten kılçıksız bromda 1 adet çeşit adayı tescil aşamasında bulunmaktadır. 

  

 

Geliştirilen Çeşitler

 

 

Yonca

 

Korunga

 

Koca Fiğ

 

Yaygın Fiğ

 

Macar Fiği

 

Tüylü Fiğ

 

Tüylü Meyveli Fiğ

 

Çayır Düğmesi

 

Mürdümük

 

•Bilensoy 80

 

•Özerbey 03

 

•Tarman 2002

 

•Ankara Moru 08

 

•Kansur

 

•Selçuklu 2002

 

•Seğmen 2002

 

•Bünyan 80

 

•Gürbüz 2001

 

 

 

 

•Ayaz 08

 

•Anadolu Pembesi 2002

 

•Munzur 98

 

•Eraç 2002

 

 

 

 

 

 

•Zemheri 08

 

•Oğuz 2002

 

 

•Baydurbey 2002

 

 

 

 

 

 

•Alınoğlu 2001

 

•Tarm Beyazı 98

 

 

 

 

 

 

 

 

•Bakır 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Farukbey 2001

 

 

 

 

 

  

Mera Islah ve Amenajman Projeleri:  

Aynı dönemde mera ıslah ve amenajman çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar şunlardır: Ortak Kullanılan Köy Meralarının Çiftçi Katılımıyla Islahı ve Amenjmanı, Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi , Sürdürülebilir Mera Yönetim Metotlarının Geliştirilmesi, Mera Islah ve Amenajman Projeleri (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleriyle ortak yürütülen projeler).

Bu faaliyetlere ilaveten tohumluk üretim ve yetiştirme tekniği çalışmaları da yürütülmektedir.

​Sonuçlanmış Projeler:

 • Ortak Kullanılan Köy Meralarının Çiftçi Katılımıyla Islahı ve Amenjmanı
 • Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi
 • Sürdürülebilir Mera Yönetim Metotlarının Geliştirilmesi
 • Bazı Kışlık Fiğ Türlerinde Biçim Zamanının Ot Verimine Etkisi 

​Devam Eden Projeler:

 • Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı Projesi
 • Yonca Islahı Projesi
 • Mera Islahında Kullanılacak Bitki Türlerinde Germplasmı Geliştirme Projesi
 • Korunga Islah Projesi
 • Mera Islah ve Amenajman Projeleri
 • Macar fiği (Vicia pannonica crantz.) Bitkisinde Gama Işını Uygulaması İle Mutasyon Islahı
 • Mera Tipi çok yıllık yem bitkisi çeşitlerinin ıslahı (TÜBİTAK 1003)
''