Vizyon Misyon ve Faaliyetler

MİSYONUMUZ   

Kanatlı araştırmaları için ülkesel düzeyde veri toplamak ve değerlendirmek

Ülkesel ve bölgesel düzeyde uygulanması planlanan temel ve stratejik araştırmaları yapmak, koordine etmek, izlemek, sonuçlarını sahaya intikal ettirmek ve yayınlamak

Tavukçuluk sektöründe ihtiyaç duyulan yüksek verimli ebeveyn genotiplerinin sürekli geliştirilmesini sağlamak, piyasaya sunmak ve müşteriye ulaştırılmasını sağlamak

Tavukçuluktaki yerli damızlık materyalin ve hibritlerin gen kaynaklarını muhafaza etmek ve geliştirmek

Islah çalışmalarının daha verimli olabilmesi için biyoteknolojik yöntemleri geliştirmek ve kullanmak  

Kanatlı Yetiştirme ve Islah Yöntemleri ile Yem Teknolojisi ve Kanatlı Besleme konusunda araştırmalar yapmak

Elde mevcut damızlık materyalde mümkün olan en yüksek sağlık standardının devamlılığını sağlamak

VİZYONUMUZ

Yerli yumurtacı damızlık materyal konusunda marka olma yolunda;

 • Tavukçuluk sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden,
 • Yumurta tavukçuluğu ve kurumun geleceğine yön veren,
 • Özverili ve disiplinli çalışan,
 • Kaliteden asla ödün vermeyen,
 • Çevreye ve topluma karşı duyarlı başarılı bir takımın üyesiyiz.

FAALİYETLERİMİZ

1.      Üretim Faaliyetlerimiz

Ticari işletmelerin damızlık yumurta ve civciv ihtiyacını karşılayacak üretim faaliyetlerinde bulunmak. Bu kapsamda;

 • Damızlık yumurta üretimi
 • Yumurtacı damızlık civciv üretimi
 • Yumurtacı hibrit civciv üretimi

2.      Pazarlama ve Satış Faaliyetleri

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerini yürütmek. Bu bağlamda;

 • Damızlık yumurta pazarlama ve satışı
 • Yumurtacı damızlık civciv pazarlama ve satışı
 • Yumurtacı damızlık civciv pazarlama ve satışı

3.      Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

 • Diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak projeler hazırlamak, sektörle ilgili bilimsel veri ve kaynak temin etmek, araştırma ve araştırmacı düzeyini yükseltmeye yönelik yabancı dil, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek
   
 • ARGE çalışmalarında Tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak
   
 •  Yum-Bir, Besd-Bir ve TÜRKİYEM_BİR ve tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren diğer STK'ların faaliyetlerine katılmak, araştırmalarına katkı sağlamak, ortak Panel, Sempozyum ve Kongre düzenlemek
   
 • Gerektiğinde kanatlılarda test ve kontrol çalışmalarında bulunmak
   
 • Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlamak, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen ya da desteklenen projelere katılmak
   
 • Gerektiğinde yeni saf hatlar temin ederek ıslah çalışmalarına dahil etmek
   

4.      Eğitim, Yayım ve Tanıtım Faaliyetleri

 • Araştırmacı teknik personelin düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri yapmak ve yaptırmak
   
 • Enstitünün yaptığı araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımlarını yapmak,
   
 • Araştırmalardan elde edilen sonuçları Ulusal ve Uluslararası dergi, kongre, sempozyum vb. yayınlamak
   
 • Kurumumuzun bilimsel yayın organı olan Hakemli Dergimiz "Tavukçuluk Araştırma Dergisi" belirli periyotlarda yayınlanmak.
   
 • Kurum faaliyetlerimizi ve damızlık materyallerimizi tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslar arası hayvancılık fuarlarına katılmak
   
 • Kurumuzda araştırmalardan elde edilen sonuçlarının ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ilgili kongrelere katılmak
   
 • Kurum personelinin yabancı dil ve bilgi işlem ile ilgili eğitim ve kurslara katılımı sağlamak ve teşvik etmek
   
 • Üniversitelerin çalışma alanımızla ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilere staj yaptırmak
 • ​Talep edilmesi halinde çalışma alanıyla ilgili eğitim programları hazırlamak ve düzenlenen eğitim programlarına eğitici desteği sağlamak      

 

                    

''