TAEM Etik Davranış Kuralları

​TAVUKCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK BEYANNAMESİ

   ​​​FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK;

 • Dürüstlük ve eşitlik esastır, yalan söylenmez.
 • Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
 • Karşılıklı saygı ve güven esastır.
 • Fikir alışverişinde bulunulur.
 • Çalışanların motivasyonu önemlidir.
 • Hesap vermekten kaçınılmaz.
 • İkizce Tesisleri ve Merkez ayrımı yapılmaz.
 • Verimli, sağlıklı ve keyifli çalışma ortamları sağlanır.
 • Sosyal faaliyetlere önem verilir.
 • ​Memnuniyetsizlikler sorunların ortak çözülmesi ile giderilir.

 • ÇALIŞANLARLA İLGİLİ OLARAK;​
 • Herkes yaptığı işin sorumluğunu alır.
 • Çalışanlar kendilerine verilen görevi gereği gibi yerine getirir.
 • Kötü giden işlere iyi giden işler kadar sahip çıkılır.
 • Mesai saatlerine uyum esastır.
 • Dedikodu yapılmaz.
 • Gereksiz izin alınmaz.
 • Çalışanlar aldıkları maaşın hakkını verir.
 •                                                           YÖNETİMLE İLGİLİ OLARAK;
 • Yöneticiler tüm çalışanlara eşit davranır.
 • Ödüller performansa dayalı verilir.
 • Çalışanlar niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır.
 • İşlerin yürütülmesinde oluşan hata ve aksaklıklar öncelikle kişinin kendisinden dinlenir.
 • Cezalar kişiye özeldir, genele yayılmaz.
 • Çalışanların sağlıklarına önem verilir.
 • Çalışanların verilen işi yapmayıp, yapmış gibi görünmelerine izin verilmez.
''