10.6.2016 / Gösterim Sayısı : 973

BUĞDAY, DANE MISIR VE ÇELTİK ÜRETİMİNDE FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİNİN ETKİSİ

​Bu projede; Türk tarım politikası amaç ve öncelikleri doğrultusunda üretim miktarı ve ürün kalitesinin yönlendirilmesinde etkili olduğu düşünülen fark ödemesi desteklerinin üretici kararları üzerindeki etki derecesinin belirlenmesi, üretici kararlarında etkili faktörlerin ortaya konulması, bu ürünlerde farklı destekleme yöntemlerinin etkisi de dikkate alınarak arz fonksiyonlarının tahmin edilmesi ve üretici rantının hesaplanması amaçlanmıştır. Proje bu amaçla buğday, dane mısır ve çeltik ürünlerinde 14 ilde toplam 961 anket uygulanarak yürütülmüştür. Araştırma sonucunda farklı destekleme yöntemlerinin arz üzerine etkisi modellenmiş, arz modelinin tahmin edilmesinde, ürünler için uygulanan ve uygulanması düşünülen alternatif politikalar, farklı fiyat düzeyleri ve geliştirilecek farklı koşullardan oluşturulan senaryolar kullanılmıştır. Üretim kararında etkili olan faktörlerin analizinde, “Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)” nden yararlanılmıştır. Politika oluşturmada elde edilecek faydaların tahmininde seçim denemesi metodu ve üreticilerin uygulanacak herhangi bir politikada ele alacakları unsurlar ve üretimi artırmaya yönelik dikkate alacakları unsurlar best-worst yöntemiyle belirlenmiştir. Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki tüm üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini yapma amaçlarından en önemlisi hayat standartlarını yükseltmek ve mevcut arazilerini değerlendirmektir. Araştırma kapsamındaki tüm üreticiler kendilerine sunulan alternatif fiyat artışlarına pozitif tepki vermişlerdir. Buna göre; fiyat arttıkça ürünlerin arzı da artmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin üretimine ayrılan alan arttıkça arz da artmaktadır. Fark ödemesi desteğinde prim miktarı arttıkça üreticilerin bu desteği tercih etme eğilimi artmaktadır. Fark ödemesi desteğinin üreticiler tarafından benimsenmesi için politikasız koşullarda ürünlere göre değişmekle birlikte %13-36 oranında fiyat desteği içermesi gerekmektedir.

''