11.11.2016 / Gösterim Sayısı : 896

Uluslararası Katılımlı 2. İklim Değişikliği veTarım Etkileşimi Çalıştayı

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı 2. İklim Değişikliği ve Tarım Etkileşimi Çalıştayı 8-9 Kasım 2016 tarihinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda İklim Değişikliği-Tarım Etkileşimi her yönü ile değerlendirilmiş olup, tarımda su kullanımı ve tasarrufu, toprak ve su kaynaklarının iklim değişikliğinden etkilenen yönü, geleceğe yönelik simülasyon modelleri, gübre ve pestisit kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonları, özel sektör ve kamu kuruluşlarında iklim değişikliği ile mücadele açısından yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte öncelikli olarak atılması gereken adımlar, öne çıkan konular olmuştur.

Çalıştaya Enstitümüz personellerinden Zir. Yük. Müh. Kübra POLAT "Çeltik Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin İklim Değişikliği Algısı ve İyi Tarım Uygulamaları Yapmalarında Etkili Faktörlerin Belirlenmesi" adlı sözlü bildiri ile katılım sağlamıştır.​

Ek Dosyalar

''