19.9.2017 / Gösterim Sayısı : 188

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Kırklareli'nde "V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi" 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Kırklareli'nde gerçekleştirilmiştir.

Kongrede tarımsal üretimin ana bileşeni olan toprak, su ve iklim faktörlerinin etkileşimine dikkat çekilmiş olup, tarımsal üretimde kullanılan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemleri içeren araştırmalar tartışılmış ve bu yönde stratejiler geliştirilmiştir.

Kongreye Enstitümüz personellerinden Dr. Kübra POLAT "İyi Tarım Uygulamalarının İklim Değişikliği ve Su Kaynaklarının Korunmasındaki Rolü ile Üretici Davranışlarının İncelenmesi" adlı sözlü bildiri ile katılım sağlamıştır.


Ek Dosyalar

''