GÖREVLERİMİZ

Bölgesel Görev Alanı: Ülkenin Tamamı Görev Konuları: Tarım ekonomisi alanında; 
​​1. Bakanlığın görev alanına giren konularda tarım ekonomisi ile ilgili her türlü çalışmayı ve araştırmayı planlamak, yapmak ve yaptırmak,

2. Tarımsal nüfus hareketlerini ve istihdamdaki gelişmeleri izlemek, kırsal yoksulluğun giderilmesine yönelik araştırmalar yürütmek,

3. Tarım politikalarının belirlenmesine ve uygulama sonuçlarının etkilerine yönelik projeleri hazırlamak, araştırma yapmak veya yaptırmak,

4. Tarımsal desteklerin etkileri konusunda, araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 5. AB Ortak tarım politikasına uyumun etkileri konusunda çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

6. İklim değişikliğinin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi üzerinde meydana getireceği muhtemel değişimlerin ekonomik etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

7. Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegre projelerde koordinatörlük yapmak ve çalışma konularında en az bir hakemli dergi yayınlamak,

8. Ulusal ve uluslararası tarımsal ürün ve girdi piyasaları ile dış ticareti izlemek, bunun Türkiye tarımına etkileri konusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak, periyodik raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak'tır.​

''