TEPGE'NİN KURULUŞU

Dünya Bankası ile uygulanan Tarımsal Araştırma Projesi çerçevesinde ve mali desteği alınarak, Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa doğrudan bağlı taşra teşkilatı olarak 1996 yılı sonunda kurulmuştur. 2001 yılı Mart ayında Dünya Bankası Projesinin sona ermesiyle birlikte genel bütçe imkanları ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. ​
''