MİSYON-VİZYON

Misyonumuz

Tarım, gıda, çevre ve kırsal kalkınma konularında ekonomik araştırmalar yaparak  ve/veya yaptırarak başta Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel  sektörde karar alıcı birimleri bilgilendirmek, böylece araştırma sonuçlarına dayalı politikalarla/kararlarla ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmaktadır

Vizyonumuz

  • Bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen,
  • Güçlü kurumsal yapıya sahip, 
  • Konusunda üzerine düşen görevleri yapmaya yetkin,
  • Araştırma kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği içinde,
  • Takım ruhuna sahip,

Kaynakları verimli kullanan bir enstitü oluşturmaktadır​

''