2.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1504

2017 Yılı Staj Uygulama Takvimi

​Takvim Dönemi Faaliyet Konusu
02.01.2017 - 28.04.2017Başvuruların alınması
01.05.2017 - 08.05.2017

Staj başvurularının değerlendirilmesi,

Değerlendirmelerin eğitim birimlerine duyurulması

Başvuruların bitimi ile Enstitümüze tahsis edilen kontenjan kadar öğrenci, branşlar bazında başvuru sırası dikk​ate alınarak staja kabul edilecektir. 

Başvuruda İstenen Belgeler:

  1. Dilekçe (Dilekçe örneği için; tıklayınız​)
  2. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan kurumumuza hitaben yazılmış staj tarihi, staj süresi ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı
  3. Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı
  4. İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin stajyerin öğrenim gördüğü kurum tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu
  5. Staj değerlendirme formu
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. 2 adet vesikalık fotoğraf

Staj başvuruları kabul edilen stajyerlerin mesai saatleri içinde, tam gün olarak staja devam etmeleri zorunludur.

Stajyerler staj yaptıkları birimin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak, kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

Değerlendirme sırasında belirtilen belgelerden herhangi birisi eksik veya usulüne uygun olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: İstenen belgelerin asıllarının kurumumuza gönderilmesi koşulu ile Faks yoluyla da başvurular kabul edilecektir.

İletişim: Zir. Yük. Müh. Mualla AYDIN

Tel: (0356) 252.12.50 (Dâhili: 219)

Faks: (0356) 252.12.53

Mail: mualla.aydin@gthb.gov.tr

Adres: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Tokat-Turhal Karayolu 10. km, Tokat

''