Analizler

Sıra No
SULAMA/İÇME SUYU ANALİZLERİ
BİRİM FİYAT (TL)
​1pH                                                                                           17,00
2EC17,00
3Sodyum (Na)21,00
4Potasyum (K)21,00
5Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)32,00
6Kalsiyum (Ca)21,00
7Magnezyum (Mg)21,00
8Karbonat (CO3)21,00
9Bikarbonat (HCO3)21,00
10Klorür (Cl)21,00
11Sülfat (SO4)37,00
12Nitrat  37,00
13Nitrit33,00
14Amonyum33,00
15Bor (B) 27,00
16Tortu (105 0C de kurutularak)15,00
17Koku, Görünüş ve Renk15,00
18Organik Madde (Permanganat İndeksi)32,00
19Fe, Cu, Zn, Mn  (ilave her element için 25 TL)76,00
20Cr, Cd, Co, Pb, Mo  (ilave her element için 25 TL)110,00
21 Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)115,00
22 Su Kalitesi /İçme Suyu (pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4, Amonyak, Nitrat, Nitrit, Organik Madde, Sertlik) 250,00
TOPRAĞI​N TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ
23pH (Toprak ekstraktında)                                                                                             25,00
24Saturasyon25,00
25EC (Toprak ekstraktında)      25,00
26Nem25,00
27Jips Gereksinimi45,00
28Jips45,00
29Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR)76,00
30Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP)195,00
Çözünebilir Katyon ve Anyonlar
31Kalsiyum (Ca)42,00
32Magnezyum (Mg)45,00
33Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)31,00
34Sodyum (Na)42,00
35Potasyum (K)42,00
36Karbonat (CO3)42,00
37Bikarbonat (HCO3)42,00
38Klorür (Cl)42,00
39Sülfat (SO4)44,00
40Nitrat (NO3)65,00
41Bor (B)70,00
Değişebilir Katyonlar
42Sodyum (Na, %)74,00
43Potasyum (K, %)70,00
44Kalsiyum (Ca, %)56,00
45Magnezyum (Mg, %)55,00
46Kalsiyum + Magnezyum (Ca + Mg, %)58,00
47Katyon Değişim Kapasitesi 75,00
48 Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (15 Analiz; Bünye, pH , EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, KDK, Değişebilir Na, Jips)        410,00
49 Bünye (Saturasyon)25,00
50 EC(Tuzluluk)                                                                                                            25,00
51 pH 25,00
52 Kireç 23,00
53 Yarayışlı Fosfor (P2O5)42,00
54 Yarayışlı Potasyum (K2O)42,00
55 Yarayışlı Kalsiyum (Ca)42,00
56 Yarayışlı Magnezyum (Mg)45,00
57 Amonyum Azotu (NH4-N)55,00
58 Nitrat Azotu (NO3-N)62,00
59 Toplam Azot                    85,00
60 Organik Madde41,00
61 Aktif Kireç 62,00
62 Kireç Gereksinimi45,00
63 Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn)
( ilave her element için 25TL)
76,00
64 Toplam Ağır metal analizi  (ilave her element için 25 Tl)90,00
65 Ağır metal okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)56,00
66 Alınabilir Bor (B)70,00
67 Standart Toprak Verimlilik  Analizi   Paket 1 (Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde)55,00
68 Standart Toprak Verimlilik  Analizi Paket 2 (Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde)80,00
69 Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye, Tuz,  pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) 130,00
70 Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye, Tuz,  pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) 150,00
TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ
71Bünye (Bouyocus veya Day Metodu)45,00
72Tarla Kapasitesi45,00
73Solma Noktası45,00
74Su Geçirgenliği  (İnfiltrasyon)33,00
75Nem25,00
76Özgül Ağırlık32,00
77Hacim Ağırlığı (Parafin ile)32,00
78Hacim Ağırlığı (Bozulmamışta)32,00
79Toplam Gözenek Hacmi32,00
80Islak Eleme İle Agregat Stabilitesi62,00
81Strüktür Stabilite İndeksi53,00
82Kuru Agregat Analizi35,00
83 Standart Toprak Fizik Analizi  (Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı)140,00
84Kil Tipi Analizi (Dört pik)227,00
85Kil Tipi Okuması (Okumaya hazırlanmış örnekte her pik için)30,00
86İnce Kum Tayini (Elek Metodu)27,00
87Süspanse Sediment Analizi25,00
BİTKİ-YAPRAK ANALİZLERİ
88Toplam Azot (Kjeldahl)            82,00
89Toplam Azot (Dumas)            65,00
90Toplam Kükürt (S) (Elemental Analiz)95,00
91Klor Tayini41,00
92Bitki Özsuyu Tayini15,00
93 Standart Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu  (İlave her element için 25 TL)       85,00
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER (AAS, ICP-OES)
94Mikrodalga Yakma Sistemi ile Numune Hazırlama80,00
95Kalsiyum (AAS-Alev)76,00
96Magnezyum (AAS-Alev)76,00
97Mangan (AAS-Alev)76,00
98Potasyum (AAS-Alev)76,00
99Sodyum (AAS-Alev)76,00​
''